184 den for historiefaget speci?ikt og humaniora generelt. De tre andre hovedskikkelser i denne etableringsproces var sociologen Henning Bech, folkloristen Karin Lützen og historikeren Bente Rosenbeck. I 1988 udgav Bech bogen Når mænd mø- des: Homoseksualiteten og de homoseksuelle, der delte von Rosens analytiske fokus på den homoseksuelle mand ved at præsentere et fænomenologisk studie af mandlig homoseksualitet og moderne storbyliv. I modsætning hertil beskæftigede både Lützen og Rosenbeck sig med lesbisk kultur og kvindehistorie, herunder i Lützens bog Hvad hjertet begærer: Kvinders kærlighed til kvinder, 1825-1985, fra 1986, og i Rosenbecks bog Kvindekøn: Den moderne kvindeligheds historie, 1880- 1980, fra 1987. Sammen med Månens kulør lagde disse bøger fundamentet for den danske humanistiske forskning i sex og erotik mellem personer af samme køn. I de seneste årtier er denne forskning blevet udbygget af historikerne Peter Edelberg, Andrew Shield og Cecilie Bønnelycke, litteraterne Dag Heede og Mons Bissenbakker, sociologen Christel Stormhøj, kønsforskeren Michael Nebeling Petersen og medieforskeren Kristian Møller Jørgensen. Alle disse forskere står på skuldrene af den pionerindsats, som Wilhelm von Rosen ydede sammen med Henning Bech, Karin Lützen og Bente Rosenbeck. Samtidig med sine nationale forskningsbidrag ydede Wilhelm von Rosen en stor indsats for at gøre dansk homoseksualitetshistorie internationalt kendt. Det gjorde han ved at bidrage med sin store viden til ?lere engelsk- og tysksprogede antologier, tidsskrifter og leksikalske opslagsværker. Blandt hans vigtigste internationale bidrag var et kapitel om Danmark til den retshistoriske antologi Criminally Queer: Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia, 1842-1999, redigeret af Jens Rydström og Kati Mustola i 2007, samt ?lere leksikalske artikler til opslagsværket Who’s Who in Gay and Lesbian History, redigeret af Robert Aldrich og Garry Wotherspoon i 2001. Med disse bidrag satte von Rosen også dansk homoseksualitetshistorie på det internationale landkort. Wilhelm von Rosens forskningsinteresse i mandlig homoseksualitetshistorie var tæt knyttet til hans egen aktivisme i det danske bøssemiljø. I 1970’erne var han medlem af Bøssernes Befrielsesfront, og i 1977-1983 var han medredaktør af PAN-bladet. Ligeledes kom det aktivistiske engagement til udtryk i von Rosens tekstproduktion. I 1979 stod han bag oversættelsen og redaktionen af de engelsksprogede tekster til antologien Bøssekampens politik: Artikler om et tiårs bøssekamp og bøssefrigørelse. Antologien satte fokus på bøssemiljøets seksualpolitiske kamp efter de berømte optøjer ved baren Stonewall Inn i New York i 1969. Denne tætte sammenhæng mellem seksualpolitisk aktivisme og akademisk forskning var ikke unik for von Rosens liv og tid. Den kan ?indes hos ?lere af de forskere, der internationalt set var med til at gøre homoseksualitet til et faghistorisk forskningsfelt i 1970- og 1980’erne. Eksempelvis var Jeffrey Weeks og Alan Bray, to af pionererne inden for forskningen i britisk homoseksualitetshistorie, også medlemmer af Gay Liberation Front i 1970’erne. Disse forskeres seksualpolitiske aktivisme afspejler de tætte bånd, som den tidlige faghistoriske homo
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05