169 sikentusiaster, men først og fremmest for tilhængerne af den moderne jazz, der var godt i gang med at etablere sig som agtværdig kunstart i modsætning til især den bredere, mere populære New Orleans- eller revival-jazz. Interessant var derfor også den omtale af Bill Haley-LP’en Live It Up, som samme blad bragte to må- neder senere, i marts 1956 – denne gang i spalten med jazzanmeldelser. Var Haleys musik da jazz? Den anonyme anmelder havde tydelige vanskeligheder ved at kategorisere den entydigt: ”en larmende og pågående rhythm of blues-stil [sic!]” med ”fuldt knald på fra først til sidst, elguitarer à la Hawaii, kinoorgel-mumleri i baggrunden, håndklap samt bilhorn à la Spike Jones.” Pladen var ”særdeles velegnet til abefester o lign.” og skulle nok ”gå som varmt brød hos det yngste jazzpublikum.”48 Så jazz var det måske, men i så fald af ringe kvalitet.49 Når jazzanmelderen i samme ombæring bemærkede, at Haley havde haft ”stor sukces på sine ’rock’-indspilninger,” var det ikke en genrebetegnelse. Det var derimod blot en henvisning til, hvor ofte Haleys succesnumre rummede ordet ’rock’ i titlen – ikke kun Rock Around the Clock, men også ?lere sange på den anmeldte LP som Real Rock Drive og Rock the Point. Jazz, slager, refrænmusik, cowboymusik, rhythm and blues og pop var de kategorier, man havde til rådighed i de første måneder af 1956. Selv om Haleys musik kunne synes at låne fra alle disse genrer, befandt den sig altså for midt-1950’ernes musikkyndige danske ører snarere mellem disse etablerede kategorier end hinsides dem. Og her var endnu ingen spor af frygt eller decideret afsky, allerhøjst udtryk for den bedrevidendes lette foragt for det ringe produkt. Det var således ikke lyden i sig selv, der gjorde Haley til noget særligt. Det var den forbindelse mellem lyden, de auditive forestillinger og de nye begreber og fortællinger om rock’n’roll, der begyndte at blive etableret i international og dansk presse fra foråret 1956 og, med større intensitet, hen over sommeren og efteråret. Den tøvende imødekommenhed fra musikautoriteters side ændrede sig da som organ for unge musik- og ?ilmfans indførte ugebladet Tempo fra februar 1959 ’Popmusik’ som tilbagevendende rubrik (uden af den grund at afgrænse den kategori særligt klart fra den ældre og stadig forekommende rubrik ’Jazzmusik’). Under de store debatter om poppens eventuelle kulturelle skadelighed, der toppede i 1962-63, dækkede popbegrebet fra begge sider ofte både de unges og de ældres populærmusik som modsætning til så- vel den moderne, ’svære’ jazz som den klassiske musik. Her var pop kort sagt både Elvis og Bror Kalles kapel. Men popbegrebet viste fortsat sine særlige stærke forbindelser til ungdomsidentiteten i midt-1960’ernes erklærede popoffentlighed som de nye musikprogrammer for de unge på P3 fra 1963 og frem, på spillesteder som især Hit House samt popblade som Hit, Beat, Børge og Top pop. Først med den kritiske og socialt eller kunstnerisk autenticitetssøgende folk- og beatmusik fra midten af årtiet begyndte en udskilningsproces inden for populærmusikken, der førte til de senere fasttømrede stil- og identi?ikationsskel mellem (poleret, kommerciel) pop og (upoleret, autenticitetssøgende) rock. 48 ’Jazz’, Musikrevue. Jazz – pop – klassisk 3 (3), 1956, 80. 49 Se også Aftenbladet 10.03.1956, CWB (Carl William Bærentzen): ”Pladepassiar”, der rubricerede det seneste Haley-udspil som kedsommelig jazz.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05