168 Først da sangen i 1955 blev kendingsmelodi til ?ilmen Blackboard Jungle om en ny skolelærers problemer med både ubøjelige autoriteter og voldelige elever, vakte den sensation på tværs af Atlanten. Filmen kunne man ikke se i Danmark, men sangen blev i den anledning genudgivet i Danmark på en ny EP-plade. Uden de ledsagende fortællinger om rock’n’rollens farlighed var der dog stadig ingen, der rigtig anede uråd. Dette var ”et af USA’s populæreste små rytme-ensembler,” der spillede ”en blanding af jazz, cowboy- og schlagermusik,” hvilket overalt skabte ”livsglæde og godt humør,” lød en karakteristisk beskrivelse i januar 1956.43 Omtrent samtidig med, at Haleys indspilning som nævnt blev spillet i Forum til seksdagesløbet – som den belgiske cykelrytter Rik van Stenbergens kendingsmelodi – udsendte den kendte jazzviolinist Svend Asmussen uden større virak en tysk swingbearbejdning af Rock Around the Clock under titlen Wenn der Jonny spielt.44 Allerede i 1955 havde en så trygt velkendt og alt andet end ungdomsoprørsk refrænsanger som Victor Cornelius – bl.a. kendt for Mor er den bedste i verden – udgivet sin version af Rock Around the Clock.45 Og komponisten Bjarne Hoyer anmeldte i januar 1956 for månedsbladet Musikrevue en ny EP-plade med bl.a. Haleys version af den sorte bluessanger Joe Turners Shake Rattle and Roll. Det var ”Rhythm and Blues for alle pengene, (...) ret intetsigende, men ganske muntert til en afveksling” skrev Hoyer. Tenorsaxen brølede ganske vist ”som en ko med trommesyge,” mente han, men ”det swinger, så det står efter.”46 Hoyers anmeldelse blev bragt i Musikrevues lille spalte for ”pop” – det amerikanske udtryk for den lettere underholdningsmusik, som man i Danmark stadig oftest kaldte for slager- eller refrænmusik.47 Musikrevue var et organ for mu43 Vestjyden 28.1.1956: ”’Kometerne’ blev ved jorden”. 44 Aftenbladet 7.2.1956 og 8.2.1956. Svend Asmussens Wenn der Jonny spielt ?indes bl.a. på CD-boksen Dansk rock 50 år, Universal Music 2006. I CD-hæftets informative kommentarer hævdes på grundlag af denne indspilning, at Asmussen ”?lirtede med rock’n’roll midt i 20’erne”. Det er nok så meget sagt, når nu rock’n’roll endnu ikke etableret som genre eller blot begreb herhjemme, og i betragtning af, hvor relativt let Asmussen får forvandlet Haley-sangen til et ret almindeligt, men absolut velspillet swingnummer. Noget lignende må siges om samme hæftes karakteristik af Poul Verlis Sextets udgave af Shake Rattle and Roll fra 1955 som rock’n’roll – med romantiske gisninger om, hvordan hans orkester formentlig ”stiftede bekendtskab med rock’n’roll” under forudgående lange engagementer på amerikanske militærbaser i Vesttyskland og Marokko. Den udgave af Shake Rattle and Roll, som Poul Verlis indspillede, byggede tydeligvis på den oprindelige version, som var indsunget af den sorte rhythm and blues-sanger Joe Turner i 1954, og som problemfrit kunne rubriceres som sådan, snarere end som rock’n’roll. Emblematisk rock’n’roll-status ?ik den sang først med Bill Haleys lidt senere udgave, som var karakteristisk ’hvidvasket’ med bornerte omskrivninger af Turner-versionens seksuelle referencer. 45 Victor Cornelius: Victor ved � lyglet, Melody 1955 (grammofonplade). 46 Bjarne Hoyer: ’Pops’, Musikrevue. Jazz – pop – klassisk 3 (1), 1956, 23. 47 Smith-Sivertsen: ’Om gartnere’, viser gennem et detailstudie forskydningerne i populærmusikkens genrebetegnelser i 1960-61, hvor der temmelig hurtigt opstod et skel mellem de unges ’pop’- og de ældres ’refræn’-musik. Lidt bredere afsøgninger af begrebernes brug kan tilføje nuancer i dette billede, men bekræfter det også i store træk. Som led i sin relancering
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05