163 Når mennesket tvinges til ensretning udefra og til oprør indefra, ?inder det et kompromis: Det gør oprør inden for konformiteten, der afreagerer sin protest inden for samfundsordenens grænser, som det udadtil anerkende. Sådan forvandles det til stormtropsmand, sortskjorte, N.K.V.D. [dvs. medlem af det hemmelige sovjetiske politi], inkvisitor, civilgardist, Ku-Klux-Klan-medlem. Og sådan forvandler det sin verden til et vældigt Ljubjanka, et kæmpemæssigt Dachau.21 Hvis rock’n’roll-fænomenet kunne forstås som et koncentreret udtryk for denne massepsykologi blandt ungdommen, gav det altså vidtrækkende og skræmmende perspektiver for det som en sonisk profeti om ungdommens kommende overtagelse af verden. Både Lindner, James Dean og rock’n’roll-ungdommen var dog selvsagt først og fremmest amerikanske fænomener. Gemte de samme forudsætninger sig mon også i den danske ungdom? Nogle kommentatorer søgte i den første tid at mane til ro: Den danske ungdom var trods alt præget af større besindighed end deres amerikanske jævnaldrende. I begyndelsen af august 1956 rapporterede Billedbladet om et forsøg med at præ- sentere pæne unge københavnske jazzentusiaster for Bill Haleys Rock Around the Clock. ”Ud til højre med rokke og rulle” hed artiklen, og et foto viste en ung herre og en jævnaldrende dame, der med fødderne knuste den skrøbelige lakplade. Nej, siger de unge danske jazz-fans, her er vores afsluttende svar på Rock’n’Roll. Lad bare Rock Around the Clock spille i jukeboksene i Nyhavns værtshuse, hvor maaske ingen rigtig hører efter, hvad der bliver spillet. Rock’n’roll er bare et indfald. Men det skal indrømmes, at det er et at de mest ondskabsfulde indfald, vi har oplevet.22 Brutaliteten i de unges afvisning kunne dog måske alligevel røbe en underliggende frygt for, at denne Nyhavnsmusik til trods for alle forsikringer om den etablerede jazzmusiks kulturelle overlegenhed – også ud over Nyhavn og lignende steder, der jo faktisk lå i Danmark – skulle ?inde udbredelse, selv om artiklen syntes helst at ville antyde noget andet. Den symbolske voldshandling over for pladen skulle muligvis antyde, at det af samme grund kunne blive nødvendigt at bakke de ’bedre’ ungdomskredses ?inere musikkultur op med noget, som Nyhavns angiveligt sansebedøvede proletarpublikum kunne forstå, nemlig tørre tæv – hvis ikke tæv med det kulturbærende jazzfolks egne sarte hænder, så muligvis med den autoriserede ordensmagts knipler. Knippeltæv var også, hvad mange fra rock’n’roll-ungdommen faktisk endte med at få. En måned senere søgte en bagsideskribent i Social-Demokraten på en anden måde at forklare danskerne immunitet over for de amerikanske udskejelser. Allerede under seksdagesløbet i Forum et halvt år før havde man hørt grammofonpla21 Lindner Det blide, 26. 22 Billedbladet 7.8.1956: ”Ud til højre med rokke og rulle”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05