158 blev mere og mere populær også hos det unge hvide radiopublikum i USA.7 Og det var hans bud på en ny ungdomsmusik, der kom i centrum for udbredelsen af af rock’n’roll som genre, begreb og kulturel reference verden over i 1956. Dagens Nyheder gav som eksempel på de hypnotisk-rytmiske lydgentagelser en af orkestrets nyeste indspilninger, See You Later Alligator. Men den sang, som i 1955 skaffede Haley og hans orkester det afgørende gennembrud i USA, og som året efter gjorde dem verdensberømte som selve lyden af rock’n’roll og farlig ungdom, var Rock Around the Clock. De skiftende danske modtagelser af Bill Haleys Rock Around the Clock vil på de følgende sider være omdrejningspunkt for en kulturhistorisk analyse af, hvad rock’n’roll-fænomenet betød, og hvordan det blev modtaget og bearbejdet i 1950’ernes Danmark – og siden genbearbejdet som erindret fortid. Med inspiration fra nyere lyd- og sansehistoriske tilgange er hensigten med dette eksempelstudie at tegne konturerne af både fremherskende kulturelle normer, hvordan de blev udfordret, og hvilke effekter udfordringerne ?ik, såvel i samtiden som på længere sigt.8 Dermed er artiklen samtidig et forsøg på at udvikle dansk historieskrivning om både rock’n’roll-fænomenet og nogle af de vide betydningsforbindelser, som ofte er blevet bemærket i forbifarten, men sjældent undersøgt nøjere. Navnlig i nyere akademisk historieskrivning om emnet har fortællingen om Børge Kisbye og hans danseskolerock kunnet vise, at rock’n’roll hverken var absolut nyt, revolutionerende eller i åben strid med en samlet forældregeneration, sådan som rockmiljøerne ofte selv har foretrukket at huske det. Tværtimod var elementer af imødekommenhed og tolerance fra de voksnes side en væsentlig del af det samlede billede og gav ungdommen et vist spillerum for at forhandle og justere de kulturelle normer.9 Igen er det for så vidt både validt og velunderbygget. Men denne 7 Det er sigende om Haleys senere relative marginalisering, at der mangler en kvali?iceret Haley-biogra?i. Swenson: Haley giver hurtigt overblik, men er også over?ladisk. Fuchs: Haley er langt mere detaljeret, men også alt for anekdotisk, hagiogra?isk og rodet til at være til megen hjælp. Dawson: Rock fokuserer frugtbart på sangen Rock Around the Clocks historie som udgangspunkt for en skitse over Haleys karriere, og som bog betragtet hæver den sig betydeligt over de to andre, men også den er ofte ret kortfattet. Tilsammen kan de tre fremstillinger dog give et nogenlunde over- og indblik. Til rhythm and blues-musikkens udbredelse blandt 1950’ernes unge hvide amerikanere, også før Haley, se Jackson: Big Beat; Cantor: Dewey; Bertrand: Race. 8 Væsentlige træk af den nyere lydhistories udvikling i Schafers kølvand sammenfattes i Meyer: ’Gjennom lydmuren’, eksempli?iceres gennem casestudier i Meyer: Norges lyder og præsenteres i bredere sansehistoriske sammenhænge i Smith: Sensing; Howes og Classen: Ways of Sensing. Den lydhistoriske forskning indgår også i den tværfaglige udforskning af lyd, der præsenteres i Sterne: Sound Studies; Braun: ’Acoustic Turn’; kortere og mere populært i Vandsø: Lyd; samt i tidsskriftet Journal of Sonic Studies, som er udkommet siden 2011. 9 I dansk rock’n’roll-historie gælder dette Michelsen: ’Hver’; Rosenørn: Swing; Bjerrum: ’Rock’n’roll’; der dog også har pendanter i nyere angloamerikansk forskning som f.eks. Keightley ’Reconsidering’; Birnbaum: Before Elvis; og Mitchell: ‘Reassessing’. Lidt ældre
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05