149 Loescher påpeget, at de vestlige asylstramninger i 1980’erne ?ik betydning for UNHCR’s handlemuligheder i håndteringen af ?lygtninge, blandt andet via et større fokus på repatriering fremfor bosættelse i vesten.68 Den store omtale af selvforsyningsprojekterne i 1960’erne og 1980’erne kan derfor ses som at korrelere med de tendenser, som tiderne pålagte UNHCR. For det første kan udviklingsarbejdet og selvforsyningsprojekterne ses som et forsøg på at efterkomme den nye konstellation af udviklingslande i Generalforsamlingen (1960’er tendens), og for det andet blev det senere en måde at efterkomme de vestlige donorlandes interesser (1980’er tendens). Denne sammenhæng er kun mulig at påvise via den kvantitative analyse af talerne og er ikke blevet fremhævet før nu. I undersøgelsen af kategorierne af nødstedte af relevans for UNHCR har Crisp blandt andet påvist, at udvidelsen af UNHCR’s ”persons of concern” efter 1990’erne hang sammen med en generel globaliseringstendens, hvor international politik i højere grad blev påvirket af og reagerede på menneskerettighedskrænkelser, migration og klimaforandringer.69 Fremkomsten af disse tendenser afspejles også i talernes benævnelse af diverse kategorier af nødstedte (som det fremgår i ?igur 6, 7 & 11), og analysen understøtter dermed Crisp’s udlægning. Men dataene kan også være med til at hæve forståelsen af kategoriudvidelsen, særligt hvis man ønsker at påvise agens. Ved at se på hvornår diverse ”persons of concern” indtrådte i UNHCR’s interessefelt i relation til Generalforsamlingens resolutioner, bliver det muligt at a?klare en kausalitetsproblematik om hvad, der kom først: Var det højkommissærens påtalen, der gjorde Generalforsamlingen opmærksom på kategorierne? Eller var det omvendt Generalforsamlingens resolutioner, der pålagde højkommissæren at beskæftige sig med kategorierne og derigennem benævne dem i talerne? F.eks. opstod der en mindre omtale af fordrevne personer hos Sadruddin i 1971 før Generalforsamlingen fremhævede UNHCR’s arbejde med samme kategori i 1972, men den egentlige nævneværdige omtale skete først i årene 1975-76 efter at Generalforsamlingen formelt havde pålagt højkommissæren at beskæftige sig med fordrevne jævnfør resolutionen fra 1974. Det samme fænomen ses gøre sig gældende, da Ogata i 1992 tidoblede frekvensen af IDP’er i talerne, et år før Generalforsamlingen fremhævede dem som at være af relevans for UNHCR’s arbejde. Men den helt store omtale af IDP’er fandt alligevel først sted efter 1993. Der tegner sig altså et billede af, at højkommissærerne på mange måder kunne agere som katalysatoren, når det internationale samfund blev opmærksom på og italesatte nye kategorier af nødstedte – men det var først ved Generalforsamlingens legitimering af disse kategorier via resolutionerne, at der for alvor opstod en relevant omtale og fokus på kategorierne. Denne pointe er blevet forbigået af forskningslitteraturen, og følgeslutningen kan passende danne udgangspunkt for fremtidig forskning af forholdet mellem UNHCR og FN’s Gene68 Loescher: UNHCR and world politics, 227. 69 Crisp: ‘Refugees’, 75-76.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05