145 årsag til ?lygtningekriser. Igen afspejler det den overordnede interventionistiske ideologi, som FN-systemet var karakteriseret af i perioden. Samtidigt sammenkoblede Ogata FN’s fredsbevarende missioner med sin egen humanitære opgave; for hende var der en klar sammenhæng mellem FN’s intervention i kon?liktområ- der og UNHCR’s evne til at yde nødhjælp: “Our efforts aimed at the prevention and solution of refugee problems are closely linked to the UN’s political and military initiatives to prevent and address threats posed to international peace and security by such situations.”58 Ogatas embedsperiode var karakteriseret af en eksplosiv stigning i antallet af taler, der havde startet under Stoltenberg, men som særligt tog fart under Ogata (se tabel 1). Optimismen om en ny verdensorden i FN i de tidlige 1990’ere må siges at have smittet af på UNHCR, da mange af de samme tendenser fra FN’s politiske virke i perioden afspejlede sig i organisationens humanitære arbejde. Selvom FN led en tilbagegang på den politiske scene efter 1995 som følge af en stribe af kontroversielle beslutninger i håndteringen af kriserne i Jugoslavien, Rwanda og Somalia,59 faldt antallet af taler hos Ogata derimod ikke. Tværtimod steg enkelte referencer sågar henimod årtusindskiftet (blandt andet til ’containment’-politikken). De følgende to højkommissærer opretholdt et højt antal a?holdte taler, der var betydeligt højere end dem før 1990, trods de dog aldrig nåede op på Ogatas niveau. Men meget af den indholdsmæssige aktivitet, man havde set hos Ogatas talevirksomhed, blev ikke videreført i det nye årtusinde. Omtalen af IDP’er fortsatte med at være relevant (se ?igur 7), men både antallet af taler og sprogtendenserne centreret om inddæmningen af ?lygtninge, der var opstået hos Ogata, led tilbagegang under Ruud Lubbers (2001-2005) og António Guterres (2005-2015). I stedet kom migranter i et forøget fokus. Ud af de i alt 727 unikke referencer til migration, optrådte hele 54 pct. af forekomsterne kun efter 2000 – også selvom UNHCR’s mandat ikke udstrækker sig til at dække denne gruppe. Pluraliseringen af UNHCR’s kategorier ses konkret i det faktum, at det i 2014 kun var ca. 26 pct. af de i alt 55 millioner nødstedte mennesker, som UNHCR globalt set beskæftigede sig med, der kunne betegnes som reelle ?lygtninge i henhold til ?lygtningekonventionen anno 1951. IDP’er stod for langt størstedelen af denne udvikling og tegnede sig derfor som 58 pct. af UNHCR’s samlede population af nødstedte.60 Den resterende underkategorisering af fordrevne, som UNHCR assisterede, ?ik også større omtale i perioden efter 1991. Dette inkluderede kategorier som ’persons of concern’, ’others of concern’, statsløse personer, asylansøgere såvel som en bredere betegnelse af ’people on the move’, der fremkom efter 1991. Samtidigt var begrebet klima?lygtning også opstået i højkommissærernes ordbrug. Figur 11 viser en oversigt over disse begreber. 58 Ogata: ’Humanitarian Action’, 5.7.1994. 59 O’Sullivan: United nations, 96. 60 http://popstats.unhcr.org/en/overview (20.12.2018).
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05