120 Mens begge bygninger havde et etageareal på 6.700 m2, fragik store dele af arealet ved den 4-etages bygning til elevatorer, trapper, opkørselsveje og piller, hvorved det totale areal reduceredes til 5.400 m2, hvorimod den enetages bygning på 6.500 m2 næsten havde beholdt alle sine kvadratmeter. Byggeriet af en enetages bygning beregnedes samtidig til at være 25 % billigere. Hertil skulle dog lægges udgifter til byggegrund, idet arealet til bygningen var 4 gange større.69 Virksomhederne skulle ved køb af sådanne grunde beslutte sig for deres fremtidige behov for udvidelse. Et nyt behov var parkeringspladser, idet medarbejdere kunne komme langvejs fra i bil og derfor behøvede parkeringsplads.70 De nye erhvervsområder gav også økonomisk råderum, idet grundprisen var en brøkdel af prisen i de store byer. Som eksempel var den nye grundpris i Gladsaxe og prisen for det gamle jordstykke hos Telefon Fabrik Automatic i størrelsesforholdet 1 til 13.71 De lave grundpriser gav yderligere store økonomiske fordele gennem lavere skat på jord. De nævnte forhold omkring en hensigtsmæssig transport gjaldt også handel. Grosserer-Societetet udgav i 1961 en vejledning for sine medlemmer, hvori både placering og indretning af lokaler blev gennemgået i forbindelse med indfø- relse af ny teknik som gaffeltrucks, stablere m.v. ”Den traditionelle beliggenhed for engrosvirksomheder i bycentre er normalt ikke tilfredsstillende i vore dage”, lød foreningens konklusion. Selvom de ?leste kunder befandt sig netop i bycentret, anbefalede man alligevel en placering væk fra de mest tra?ikerede veje, så al transport undgik at skulle igennem den tætte bytra?ik.72 Der var mange fordele ved at ?lytte til et industrikvarter langt fra omgivende boliger. I Gladsaxe blev reglerne for industribygninger ændret til erhvervenes tilfredsstillelse, og ordningen kopieredes for senere industrikvarterer. I stedet for den hidtidige regel om at kun en vis brøkdel af arealet måtte bebygges, blev der nu givet en regel for 3 m3 pr. m2. Dette gav en langt bedre mulighed for at tilpasse bygningerne efter vedkommende industris behov.73 KONKLUSION Københavns industri ?ik det i 1940’erne som Pinnochio’s sang i tegne?ilmen af samme navn: ”Der er ingen bånd, der binder mig.” Som vi har set, er forklaringerne herpå mange. Den nye effektive lastvognstransport er en af de helt centrale. Den betød, at hovedstadens industrivirksomheder kunne undslippe storbyens trængsler. Lastvognene befriede erhvervene ved på en måde at ”homogenisere” en regions landareal, så et sted tra?ikalt blev lige så godt som et andet. Det var 69 Tesch og Werman: Handelens Rationalisering, 54. 70 Burchardt og Schönberg: Lige ud ad landevejen, 288. 71 Overskyldraadet: Grundværdikort, diverse årgange. 72 Grosserer-Societetet: Rationel lagerdrift, 39. 73 Bronø: ’Problemer omkring industrikvarterer’, 210.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 context debat01 review01 review02 debat02 debat03 debat04 debat05