FASCINERET AF DET MORBIDE Hans Gregersen: Det sidste skrift – Danske dødsdomme gennem 500 år. Turbine 2018, 304 s. Niels H. Kragh-Nielsen: Straffet på livet – Henrettelser i Danmark 1537-1892. Gads Forlag 2018, 612 s. Død, mord og vold fascinerer. I hvert fald hvis man kigger på det bugnende udvalg af true crime-serier, -podcast og -� ilm, på de mange guidede spøgelses- og mordture i gamle storbyer og på de ofte besøgte dark tourism-destinationer. Denne fascination er et omdiskuteret emne. Hvor stammer den fra? Hvorfor vedbliver det morbide at tiltrække tilskuere i en moderne verden? Og hvilken funktion har fascinationen? Nogle argumenterer for, at den er en udvikling af de offentlige henrettelser fra den tidlig moderne periode. Andre ser fænomenet som en måde at forstå og forbinde vold til det moderne samfund – især i en verden der har øget fokus på terrorangreb. Et tredje argument er, at fascinationen og forholdet til det morbide fungerer som et ikke-religiøst mellemled mellem de levende og de døde.1 Lige meget hvad, så går fascinationen på tværs af tid og sted. Også inden for historiefaget vækker emnet interesse. Særligt i studiet af straffe mærker man, at blodsudgydelserne drager, måske fordi studiet deraf kan illustrere meget mere end blot selve volden. I 1975 viste Michel Foucault eksempelvis, hvordan det før-moderne straffesystem kunne belyse magthierarkier, som udtrykte statens udvikling.2 Omkring ti år senere forbandt Pieter Spierenburg det faldende antal henrettelser i løbet af 1800-tallet med en civiliseringsproces (inspireret af Norbert Elias’ civilisationsteori).3 Peter Linebaugh konstaterede, at det engelske straffesystem i 1700-tallet i særdeleshed var rettet imod Londons fattigste og læste dermed straffens vold som et våben i periodens klassekon � likter.4 Og Richard Evans beskrev de offentlige henrettelser i det tidlig mo1 I The Palgrave Handbook of Dark Tourism Studies bliver emnet taget op i � lere af kapitlerne. Tony Seaton og Graham M. S. Dann gennemgår i deres kapitel ”Crime, Punishment, and Dark Tourism: The Carnivalesque Spectacles of the English Judicial System” udviklingen i almuens følgen af det engelske retssystem fra henrettelserne i det tidlig moderne England til den litterære formidling af samme fra det 19. århundrede og frem. Jeffrey S. Podoshen forbinder i kapitlet “Dark Tourism in an Increasingly Violent World” den voksende fascination af dark tourism-destinationer med den tiltagende frygt for døden i det moderne samfund. 2 Foucault: Discipline and Punishment. 3 Spierenburg: The Spectacle of Suffering. 4 Linebaugh: The London Hanged.