debat anmeldelser WILHELM VON ROSEN OG DANSK HOMOSEKSUALITETSHISTORIE  NIELS NYEGAARD Lørdag d. 2. marts 2019 mistede dansk homoseksualitetsforskning en af sine store pionerer, da forhenværende arkivar og seniorforsker Wilhelm von Rosen døde. Han blev 78 år gammel. Med sine studier spillede von Rosen en afgørende rolle for homoseksualitetsforskningens faglige etablering i Danmark og for dens stadigt gældende opfattelse af homoseksualitet som en historisk konstruktion. Von Rosen blev født d. 13. januar 1941. I 1971 blev han uddannet cand.mag. i historie og latin fra Københavns Universitet. Samme år ?ik han ansættelse som arkivar ved Rigsarkivet, hvor han siden blev seniorforsker frem til sin pension i 2006. På Rigsarkivet var von Rosen blandt andet med til at redigere ?lerbindsværket Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, der udkom i 1983-1999. Wilhelm von Rosens forskningsinteresse var mandlig homoseksualitetshistorie. Fra slutningen af 1970’erne og frem til sin pension i begyndelsen af 2000-tallet skrev han ?lere bøger, antologibidrag, tidsskriftartikler, leksikonopslag og aviskronikker om dette emne. Blandt meget andet skrev han om H. C. Andersens forelskelse i vennen Edvard Collin i 1830’erne og om Pornogra?iaffæren i 1955, hvor de ledende medlemmer af Forbundet af 1948, det senere LGBT Danmark, blev straffet for at have trykt homoseksuel pornogra?i og homoseksuelle kontaktannoncer til mindreårige. Det ville dengang sige personer under 18 år. Højdepunktet i von Rosens forskning var doktordisputatsen Månens kulør: Studier i dansk bøssehistorie, 1628-1912, som han forsvarede ved Københavns Universitet i 1993. I disputatsen undersøgte von Rosen det danske samfunds skiftende opfattelser af sex og erotik mellem mænd fra 1600-tallets midte og frem til den homoseksuelle forfatter Herman Bangs død i 1912. Med denne undersøgelse bidrog han afgørende til at gøre homoseksualitet til et nyt dansk forskningsfelt både in