LYDEN AF FARLIG UNGDOM OG SORT EKSTASE BILL HALEYS ROCK AROUND THE CLOCK HØRT I DANMARK – FRA 1950’ERNE TIL 1970’ERNE  BERTEL NYGAARD Der lød ildevarslende nyt fra vest. Den danske hovedstadsavis Dagens Nyheder berettede i april 1956: En ny Galskab har grebet den amerikanske Ungdom og volder saavel Forældre som Myndigheder de største bekymringer. Rock- and Roll-Musiken rider Amerika som en Mare og har allerede i � lere Byer fremkaldt Forbud, hvilket naturligvis kun har øget Interessen for den.1 Derpå fulgte to korte bagsidespalters gru. Det var et tidligt varsel om rock’n’roll i dansk presse. Artiklen røbede allerede meget om de vidtrækkende betydninger, som snart også utallige andre medier tillagde det nye fænomen: uordentligt, ungt, vildt, lidenskabeligt, amerikansk, ’sort’ – og tilsyneladende utæmmeligt voksende. Både den populære og den akademiske historieskrivning plejer ellers at lade rockens danmarkshistorie begynde med en dans. Et lille halvt års tid senere relancerede den trendbevidste danselærer Børge Kisbye nemlig en let justeret udgave af den velkendte jitterbug-dans under det nye navn rock’n’roll ved en række opvisninger, først og fremmest i K.B.-Hallen 4. oktober 1956, og medierne reagerede på hans arrangementer med en blanding af frygt, fryd, fascination og foragt.2 I de efterårsuger, hvor rock’n’roll-fortællingerne � lyttede fra bag- og indersider til avisernes forsider og � ik store, fede sensationsoverskrifter, var der altså først og fremmest tale om en form for pardans. Men forud for danselanceringen blev rock’n’roll udbredt som nyt fremmedord med et vidtrækkende sæt af betydningsassociationer, der blev slået fast gennem fortællinger i stil med dem, Dagens Nyheder bragte allerede i april. I juni forlød det f.eks., at politimesteren i den lille californiske by Santa Cruz havde arresteret 200 alt for sanseligt dansende unge og nedlagt forbud mod rock’n’roll, ”for1 Dagens Nyheder 22.4.1956: ”Rock- and Roll-Vanvidet”. 2 Damsholt: ’Rock’; Rosenørn: Swing, 321ff; Bjerrum: ’Rock’n’roll’; Michelsen: ’Hver’; Jacobsen, Mose og Nielsen: Dansk rock’n’roll, 102-112; Nielsen: Rock’n’roll, 5ff; Bille: Dansk rock, 12-18.