226 omtales foretagendet eksempelvis som peregrinatio (pilgrimsrejse) eller expeditio (ekspedition) og korsfarerne som milites Dei (Guds soldater) eller exercitus Dei (Guds hær). Det primære kildemateriale hjælper os altså ikke synderligt med at fastslå hvad korstogene var for en størrelse, og derfor er fænomenet åbent for fortolkning, men den pluralistiske tilgang synes dog at være blevet særligt udbredt med Jonathan Riley-Smiths brede de?inition: “A crusade was a penitential war which ranked as, and had many of the attributes of, a pilgrimage”.13 Fra en pluralistisk synsvinkel, kan en kampagne kaldes et korstog hvis det opfylder tre betingelser. For det første skal det være en hellig krig ført mod kristendommens ?jender. For det andet skal det tage form af en pilgrimsrejse, hvor deltagerne afgiver et løfte og tager korset på sig i bytte for lovning om syndsforladelse. For det tredje skal det være igangsat eller i det mindste være billiget af pavemagten.14 Med disse betingelser opfyldt, kan korstog lokaliseres mange steder. Der var naturligvis de velkendte ekspeditioner til Det Hellige Land, men også kampagner i eksempelvis Nordafrika, Spanien, Polen, Ungarn og Baltikum kan med rette kaldes korstog. Carsten Selch Jensens analyse viser netop, hvordan Henrik af Letlands krønike også er en korstogskrønike, når Henrik gennem sin legitimering af den livlandske kirkes mission får understreget de skiftende pavers støtte til de tyske præster og missionærer i området. Ligeledes følges den anden tese – at krøniken skal læses som en udfoldelse af en ’hellig historie’ – på glimrende vis som en rød tråd gennem hele analysen. Henrik af Letlands krønike konstrueres som et led i en overordnet frelseshistorisk plan, hvor missionen i Livland præsenteres som en gammeltestamentlig hellig krig. Vi præsenteres for et væld af bibelske metaforer, de centrale aktører lignes med bibelske forbilleder og Guds aktive indgriben er en naturlig del af missionen i Livland. Således har Carsten Selch Jensen i samtlige tematiske analyser påvist krønikens karakter af hellig historie – eller en såkaldt grundlæggelsesfortælling. Historieskrivning er for Henrik blevet brugt som et redskab til at konstruere en fortælling, der legitimerer den livlandske kirkes overhøjhed i regionen og som samtidig afviser andre verdslige såvel som gejstlige aktørers krav på ind?lydelse i denne Herrens vingård. Når der er tale om en doktordisputats, forventer man et solidt stykke akademisk arbejde, og bogen lever bestemt op til forventningerne. Derudover er den særdeles velskrevet på et godt og velformuleret dansk uden brug af unødvendige fremmedord og akademiske ?loskler. Carsten Selch Jensens Med ord og ikke med slag er en berigende læseoplevelse og står som et væsentligt bidrag til både korstogs-, krønike- og kulturmødeforskningen. 13 Riley-Smith: What Were the Crusades, 87. 14 Tamm: ’How to justify’, 434.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review