198 forstås som måder at overleve på, altså som handlinger, der intentionelt handler om at få brød på bordet og tag over hovedet. Hermed afvises feltets traditionelle fokus på lønarbejdet og de uheldigt kønnede skyklapper, dette har ført med sig. Tænker man arbejdet bredt, bliver det en aktivitet, næsten alle grupper i samfundet gør, inklusive de grupper, der traditionelt ikke har været forstået som centrale aktører på t idens arbejdsmarked, herunder især kvinder. Projektets brede de?inition af arbejdet handler således også om at se, hvordan kvinder havde agency – forstået som anpart – i periodens arbejdsliv og økonomi. Vejen til dette er et enormt stort sæt af cases, hvilket reelt vil sige kildetekster, en række relationer til andre kildetekster, samt metadata. De ?leste cases kommer fra vidnesudsagn i retssager, men der bruges også andre typer af kildetekster, f.eks. dagbøger. Pointen med disse materialer er at udnytte informationer, der normalt synes marginale eller trivielle. Et vidnesudsagn afgivet ved en domstol udnyttes således ikke for at undersøge den potentielle forbrydelse, men i stedet for de informationer udsagnene giver – i bisætninger og som kontekst – om konkrete arbejdsaktiviteter. Beretningen om et tyveri kan således godt starte med, at nogen er i færd med at hente vand eller lægge et nyt gulv. I datasættet er det denne information, der er vigtig. Metoden til at udnytte den kalder Ågren for den verbum-orienterede metode. Groft sagt udpumpes den store mængde cases for verber, der beskriver aktiviteter, hvor folk gør noget, der kan forstås som et middel for at overleve. Disse verber knyttes så til, hvad teksterne ellers fortæller om subjektet. Hvor traditionelle kvantitative analyser af det tidligt moderne arbejdsmarked ofte har hængt fast i okkupationelle kategorier (der ofte faktisk er juridiske kategorier), der ikke siger ret meget om, hvad en person faktisk laver – ekselpelvis tjenestepige eller bondekarl – ?inder vi altså her mennesker i færd med konkrete aktiviteter. Resultatet af databasen er over 16.000 sådanne fragmenter, der beskriver arbejdsaktiviteter. Hvad viser sådan en undersøgelse? Den viser mange forskellige ting , men først og fremmest ?inder den kvinder i færd med at foretage en lang række aktiviteter, vi normalt tænker som mandearbejde. Den rokker således grundlæggende ved ideen om, at kvindens plads i perioden er som underordnet i en husstand: ikke nok med, at kvinden ofte arbejder uden for husstanden, men hun er også ofte lederen af arbejdet i husstanden. Således ?inder GaW-projektet masser af kvinder, der leder og fordeler arbejdet. Projektet argumenterer overbevisende og emfatisk for en “two-supporter model” som norm før 1800. Dermed skydes den tænkning, der har projiceret 1800-tallets køns- og arbejdsroller tilbage i historien i sænk. Samtidig viser datasættet og analysen deraf også, at folk ofte var engageret i det, der her kaldes “multiple employments”, ligesom den viser os, at ægteskabelig status havde enorm betydning for, hvad man faktisk lavede. Der er noget befriende simpelt ved GaW-projektets design. Grundlæggende hviler det netop på den for?ladigede gentagelsesgerning, Thompson harcelerede imod. Ved at fodre computeren med en stor mængde tekster, der indeholder op
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review