192 eller relationel database, har faget endnu ikke – i hvert fald ikke herhjemme – taget spadestik til at lave en digital kildekritik. Måske er der også et mere grundlæggende forhold, der først skal a?klares: hele spørgsmålet om en databases eksistensberettigelse. Fordi der er penge i data, bliver det skrevet ind i fondsansøgningerne (inklusiv vores egne), men er der altid behov for en database, som ofte er tidskrævende at gennemtænke og samle? Da Annales-historikerne i sin tid satte sig for at kvanti?icere historien, kom de med en række meget speci?ikke og afgrænsede spørgsmål. De databaser, der blev bygget, banede på fornem vis vejen for en ny socialhistorie (den samme type historie, David Armitage og Jo Guldi nærmest genopdagede som henholdsvis historiefagets Christoffer Columbus og Amerigo Vespucci). Samtidig var disse databaser dog også typisk kun til for det enkelte forskningsprojekt selv. Nu, hvor opbevaring og deling er blevet uendeligt meget nemmere, synes den strategi uholdbar. Databaserne må designes, så de også har et liv efter projektet er endt. Men hvis en database modsat ikke er stramt styret af forskningsspørgsmål, er det en reel risiko, at elementer af et antikvarisk kildesyn kommer snigende tilbage. Der bliver samlet ind med det formål at samle ind. Et sted imellem disse ekstremer synes der at være en gylden middelvej, men den fremstår stadig utydelig. Det er således et grundvilkår, at databaser på den ene side burde skabes for at besvare speci?ikke spørgsmål, men på den anden side bør være så inklusive, at de kan være brugbare for andre end den enkelte historiker. At bygge en database består af til- og fravalg. Desværre er langt størstedelen af os blot mennesker, hvilket sætter en naturlig grænse for, hvor meget og hvor længe vi kan samle data. Med stigende undervisningsbyrder, høje krav om publicering, impact og outreach er der i de ?leste historikeres kalendere ikke tid til at skabe store, alt-inkluderende databaser egenhændigt. Vores data bliver derfor ofte til samples, som inkluderer dele af en kilde, eller dele af mange forskellige kilder, men som ikke tegner det fulde billede af hverken kilde eller den historiske kontekst. Det er der som sådan ikke noget odiøst i, men det betyder, at når man som læser bliver stillet over for resultater baseret på større dataudtræk fra databaser, kan det være svært at gennemskue netop sådanne valg og fravalg, selv når formalia og metode er på plads. Og det bliver kun vanskeligere, hvis disse data senere lever videre og bliver del af nye endnu større databaser. Bernard Eric Jensen foreslog for efterhånden en del år siden, at historikere skulle lave en varedeklaration i alt, de skrev.4 Formålet var og er at skabe forståelse for, hvordan den subjektive historiker skaber historien. Noget tilsvarende er måske endnu mere nødvendigt, når man laver en kilde om fra dokument til tabel. Faghistorikerens metoder og teoretiske tilgange er første skridt på vejen, men omhandler oftest kun tilvalg i forhold til en kilde og ikke fravalgene. Hvordan sikrer vi dataintegritet i det di4 Eksempelvis udtrykt i Jensen og Richard: Livet fortalt og demonstreret hos Mørch: 25 Statsministre.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review