DIGITALE SOCIALHISTORIER  JOHAN HEINSEN OG ASKE LAURSEN BROCK Skal man tro profeterne, står historien foran en digital vending. Måske er den så- gar allerede i gang. I spåmændenes krystalkugler vil de store data frelse historiefaget. Som Jo Guldi og David Armitage for få år siden emfatisk proklamerede i deres manifest, vil historiefaglige analyser bygget på big data gøre “historical questions relevant to modern concerns”.1 Som med alle nye dagsordener er kritikken af historiens datafascination præ- get af rygmarvsreaktioner. En type af modsvar er, at historien allerede er relevant humanvidenskab om samfundet, netop fordi den tager udgangspunkt i en idiogra?isk erkendelsesinteresse og peger på vores verdens historicitet. I denne optik er der noget grundlæggende inkompatibelt mellem store serielle data og den historiske virkeligheds intense og konstante foranderlighed. At betragte fortiden gennem data fremfor gennem den nøje udvalgte og forsigtigt gennembehandlede singulære kildetekst er to fundamentalt forskellige operationer. Denne skepsis er ikke ny og lyder nogle gange som et ekko af E.P. Thompson og hans forsøg på at advare sine kvanti?icerende og teoretiserende kolleger imod “the gross reiterative impressionism of a computer, which repeats one conformity ad nauseum while obliterating all evidence for which it has not been programmed”.2 Sat på spidsen fremstår data i dette blik som informationer berøvet kontekst. En anden type modsvar er, at historiefagets omfavnelse af stadigt større data ikke som så- dan repræsenterer noget nyt, men blot er en genkomst af gamle tematikker. Guldi og Armitages manifest er da også fuld af referencer til Annales-skolen og især ideen om den lange varighed. Således har en del af faget arbejdet med databaser og serielle informationer igennem det meste af det 20. århundrede. Armitage selv var spædbarn, da historikeren Theodore Rabb i introduktionen til et værk om kapital i tidligt moderne England skrev: In effect, the computer has created opportunities for a new kind of historical study. Not only can the historian take advantage of methods evolved by other social scientists – as has been done in various ?ields, notably social, economic, and demographic history – but he can also gain access to a new dimension of evidence. Now that vast bodies of material can be handled accurately and swiftly, he no longer has to limit his focus to subjects whose documentation is small enough to be managed by one person; nor does he need to muster a team of researchers. […] The approach taken in this book rests on the important advances in method that have been made pos1 Guldi og Armitage: History, 88. 2 Thompson: ’Anthropology’, 50.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review