178 værk, der startede i 1891. I mange af kommunerne blev de private værker overtaget af kommunen i begyndelsen af 1900-tallet. Stærkstrømsloven fra 1907 fastlagde, at anlæg og drift af elværker var fri næ- ring, som ikke krævede koncession. Den gjorde det også muligt at føre ledninger over anden mands jord. Men kommunernes muligheder for at hindre andre aktø- rer mod kommunens ønske i at gå ind i branchen blev reelt kun begrænset lidt.10 Kommunerne havde fortsat den dominerende ind?lydelse på forsyningsområdet. Der var ligesom i kommunernes kontrakter med Det Danske Gaskompagni også inden for kommunernes kontrakter med private elforsyningsselskaber tale om en indbygget ’overtagelsesret’ eller købsret . Overtagelsesretten var indbygget for at sikre, at kommunen senere kunne etablere en kommunal forsyning eller overtage værket. Koncessionerne inden for elforsyning kom, ligesom det havde udviklet sig inden for gasforsyning, til at indeholde en koncessionsafgift til kommunen for brug af veje og for opnåelsen af eneretten til at lægge infrastrukturen ud og forsyne kommunen og dens borgere. KOMMUNESOCIALISME: KOMMUNALT FINANSIERET VELFÆRDSPOLITIK Meget af forskningen i velfærdsstaten har taget udgangspunkt i en kontinuitetsbetragtning om, at den danske stat siden 1890, og siden den første sociallovgivning har gennemgået en ensartet velfærdsudvikling. Søren Kolstrup har derimod sat fokus på kommunen som den centrale enhed i velfærdsstatens opbygning,11 mens staten først er kommet på banen fra 1930’erne og særligt efter 1956 med indførelsen af folkepensionen for alle og etableringen af en ensartet velfærdslovgivning, så man kan tale om ét samfund og ét land, mens der tidligere var en meget stor forskel mellem by og land og imellem de forskellige byer. For Kolstrup etableredes grundlaget for den senere velfærdsstat i kommunerne, der med deres udstrakte selvstyre og eget indtægtsgrundlag havde mulighed for at prioritere opbygningen af lokale velfærdsordninger. Det var i de købstadskommuner, hvor Socialdemokratiet ?ik ?lertal eller stod stærkt, at man kunne se de første velfærdsinitiativer, ligesom de gav inspiration til den nationale lovgivning. Socialdemokratiets ambition var i denne periode at bruge kommunen som platform for partiets sociale og økonomiske program. Man ville, som Kolstrup har formuleret det, gøre “den røde kommune” til en mønsterkommune, der kunne give lønarbejderne appetit på socialismen og reformpolitikken, som det ?int sammenfattes af Kolstrup i det følgende: I de første årtier af 1900-tallet indførte en række danske industribyer velfærdsreformer, der afspejlede en bevægelse bort fra den liberalistiske socialhjælpsstat – hvor nye sociale hjælpeforanstaltninger rigtig nok var kommet til men stadig inden for 10 Mortensen: ’Kommunale elforsyningskoncessioner’, 191-193. 11 Kolstrup: Velfærdsstatens rødder; Kolstrup: ’Kommunen’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review