163 given lejlighed fremsatte de dette krav over for fængslets personale. Til sidst gav fængslets inspektør, justitsråd Frederik Bruun, efter og lod Tryde foretage en undersøgelse af, hvorvidt Ane havde født et fuldbårent barn.69 Undersøgelsen af Ane blev foretaget i marts 1885 og var en fuldstændig afvisning af distriktslægens erklæring fra juli 1883. Det første og afgørende punkt var, at hymen – dvs. mødomshinden – var ganske intakt. Hans undersøgelser viste, og dette blev støttet af Sundhedskollegiet samt af en overlæge fra Fødselsstiftelsen, at Ane Christiansen aldrig havde født et fuldbårent barn. Det var ganske enkelt umuligt at forestille sig.70 FEJØ-KOMMISSIONEN Midt under forfatningskampen havde justitsminister Johannes Nellemann fra Højre en klar politisk interesse i at inddæmme en mulig retsskandale. Retspolitikken og navnlig retsplejen var genstand for strid. Estrups regering blev ofte anklaget for at have politiske motiver bag udnævnelse af særlige kommissionsdommere eller for den sags skyld dommere til Landsover- samt hof- og stadsretten i København.71 Juristen Nellemann var egentlig tilhænger af, at inkvisitionsprincippet burde a?løses af et anklageprincip.72 I 1880 fremlagde han som justitsminister et lovforslag, som indeholdt elementer af anklageprincip, men i 1881 blev dette forslag (reelt til mange Venstrejuristers forbitrelse) ramt af Chresten Bergs visnepolitik, hvilket reelt indebar lovgivningsstrejke på området.73 I takt med radikalisering af det politiske klima endte politikeren Nellemann omvendt med at forsvare systemet og stå som oppositionens skydeskive for kritik af en forældet og brutal strafferetspleje. Forfatningskampens magtpolitik overtrumfede juristens skepsis.74 I lyset af den retspolitiske kontekst forekommer nedsættelsen af 69 Journalsag 1885/242. Christianshavn Straffeanstalts arkiv, RA. 70 Domssag 10. maj 1886: Lægeerklæring fra Christian Tryde, 26. marts 1885. Højesterets arkiv, Domssager, pk. 3128, RA. 71 Enevældens hyppige brug af kommissionsdomstole fortsatte ind i folkestyrets tidsalder. Der var tale om særdomstole, der blev nedsat af regeringen uden om de ordinære domstole. Det var demokratisk set en anomali, men det var muligt, så længe Grundloven ikke indeholdt bestemmelser om adskillelse af retspleje fra forvaltning. 72 Allerede i sin bog om retspleje i 1868 udtalte Nellemann principiel kritik af inkvisitionsprincippet, se Pedersen: I Kommissionens klør, 22-23. 73 Johansen: Kriminel Retspleje. 74 Det mest slående eksempel på, hvordan den retspolitiske debat således radikaliserede og polariserede sindene, er den legendariske forhørsdommer, Nicolai Sylow. Sylow var uddannet jurist og startede sin karriere på Københavns Universitet, hvor målet var en akademisk karriere. Han gjorde sig offentligt bemærket i en artikelserie i Berlingske Tidende i december 1880, hvor han til støtte for et nyt lovforslag rettede en sønderlemmende kritik mod inkvisitionsprincippet. Senere, da den akademiske karriere glippede, slog han ind på forhørsdommervejen og blev byfoged i Korsør. Justitsminister Nellemann udpegede ham talrige gange til at stå i spidsen for særdomstole i komplicerede brandstiftelsessager, da en epidemi af ildebrande strøg over landet i 1880’erne og 1890’erne. Her ?ik han ry for at være en særdeles barsk inkvisitionsdommer, se Smith: Hvem var Sylow?
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review