155 Men nu, i juli 1883, var sagen nær sin opklaring. Det var Freuchen sikker på. På Femø var ?lere folk for ganske nylig stået frem og havde bevidnet, at en ung pige ved navn Ane Christiansen i efteråret 1880 var tydelig gravid. Ane var datter af den nok mest berygtede kvinde på Femø, Christiane Gotfredsen, som boede i en ussel lerklinet rønne på nordsiden af Femø. Den fattige, ugifte Gotfredsen havde i alt 3 uægte børn og var tit i søgelyset, når der var tyve på spil. Man mistænkte hende for jævnligt både at skjule tyve såvel som tyvekoster. Den 25-årige pige, som den 17. juli om aftenen trådte ind på kontoret, lignede formentlig mest af alt et forskræmt barn.31 Hun ankom sammen med den betjent, der havde anholdt hende tidligere på dagen. Til stede på kontoret var desuden to retsvidner, denne aften sognefogeden Jens Poulsen og en gårdejer Johannes Christensen, der var nabo til Dommergården. Ane var ikke særlig høj, temmelig kraftig af kropsbygning og havde konstant blikket rettet mod gulvet. Hun havde lyst hår og blå øjne. Alle beskrivelser af Ane betegner hende som enfoldig og underkuet af sin moder. Men hun beskrives også som en skikkelig og loyal tjenestepige, som hverken var løgnagtig eller letfærdig. Særlig folkene på den gård, hvor hun tjente i starten af 1880’erne, gav hende et godt skudsmål. I løbet af seks år havde Ane blot tjent to steder, hvilket tydede på, at hun var en vellidt arbejdskraft.32 Men Freuchen så noget andet. Han så en barnemorderske. Som han havde ventet, nægtede hun nogensinde at have født noget barn. I stedet blev hun konfronteret med den historie, som Freuchen havde udtænkt. Han kunne se, at hun blev meget overrasket. Måske troede hun, at dommeren ville hjælpe hende. Men Freuchen sagde, at hun kunne blive spærret inde, lige ind til hun ville acceptere dommerens forklaring på hændelsesforløbet. Beviserne var overvældende, sagde Freuchen. Nu skete det, som han ventede på. Ane faldt helt sammen og tilstod, at hun ved fastelavnstid i februar 1881 havde født i dølgsmål på Fejø hos sin søster, So?ie. Yderligere “formanet til Sandhed” sagde hun ja til Freuchens påstand om, at valget af Fejø sikkert var begrundet i, at hun anså det for mere risikabelt at føde på hjemøen, Femø.33 Herefter ændrede Ane ifølge Freuchen fuldstændig karakter. Det forbryderiske og unaturlige over hende forsvandt. Hun var blevet udfriet, og der kom noget 31 Her såvel som ?lere gange senere i teksten inddrages et element af mikrohistoriens abduktive karakter, Fritzbøger: Mikrohistorie, 108. Det betyder, at man fremlægger en tese eller beskriver et forhold ud fra erfaringsmæssigt perspektiv. Jeg ved grundlæggende ikke med nagelfast sikkerhed, om Ane var skræmt, da hun trådte ind på kontoret den 17. juli om aftenen. Men jeg kender talrige beskrivelser af Ane som frygtsom og underkuet og talrige beskrivelser af dommerens hårde fremfærd. Derfor mener jeg, at det mest sandsynlige er, at hun var skrækslagen. Man løber som historiker en risiko for ved brug af dette ’ledetrådsparadigme’ at optræde som alvidende fortæller, men der er nærmere tale om en konsekvens af et bevidst narrativt greb om den historiske scene. 32 Fejø Politiprotokol, 28. juli 1883. Fejø Politiprotokol, RA. 33 Fejø politiprotokol, 17. juli 1883. Fejø Politiprotokol, RA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review