153 cielt kvindernes handlinger og udsagn i høj grad er resultatet af en tolkning af både politiprotokollens tekst og kvindernes udsagn til Fejø-kommissionen nogle år senere. Netop Fejø-kommissionens rapport må der ligeledes knyttes kommentarer til. På samme måde som Fejø Politiprotokol er den nedfældet som en gengivelse af svar på de spørgsmål, undersøgelsesdommeren har stillet. I denne sammenhæng er det dog nærmere ophavssituationen end dommerens sindstilstand, der er problematisk. Rigtig mange af sagens involverede aktører, centrale såvel som mere perifere, har ændret udsagn siden de var for birkedommeren. Eksempelvis kan ingen længere rigtig huske, at de på noget tidspunkt har vidnet om den unge piges graviditet. Det skyldes, at alle har en interesse i at tage afstand fra birkedommeren på det tidspunkt, hvor skandalen er en realitet. Alle udsagn efter april 1885 skal vurderes i den kontekst. Der, hvor der ikke ?indes troværdige citater i protokollerne, er min fremstilling af de forskellige aktørers handlinger og udsagn er udtryk for en tolkning af de to kildegrupper over for hinanden. Hvis ikke vi havde Fejøkommissionens rapport, ville det slet ikke være muligt at skrive historien. Henvist alene til politiprotokollen ville historikeren være på aldeles bar bund. JULI 1883 Der ?indes i alt ?ire versioner af, hvad der skete i dagene fra den 17. til den 19. juli 1883. Hermed menes ?ire forskellige opfattelser og fortolkninger af, hvordan den unge, fattige tjenestepige Ane Christiansens tilståelser om barnemord i det hele taget kom frem. Vi starter med birkedommer Carl Anton Freuchen. Den 47-årige Freuchen tiltrådte posten som birkedommer på Fejø den 1. september 1882. Han kom fra en stilling som prokurator ved Bregentved-Gisselfeld birk, hvor han havde været ansat i 12 år. Peter Munthe Brun, tidligere birkedommer i Bregentved-Gisselfeld birk, gav ham de bedste anbefalinger og omtalte ham som “en retsindig og kyndig Jurist, velanset af alle”.22 Som han senere har fortalt, vidste Freuchen dog ikke andet om Fejø Birk, end at det efter sigende skulle være et roligt sted.23 Folk passede sig selv. I 1800-tallet var Fejø og de omkringliggende småøer fattige bonde- og ?iskersamfund. Langt fra nutidens frugthaveidyl var ø-livet i datiden kendetegnet ved at være en evig kamp for tilværelsen. Men øboerne, der levede temmelig afsondret fra det nærliggende Lolland, var kendte for at være hårdføre, omend af en ustyrlig og genstridig natur. Som øboere holdt de sig for sig selv.24 Birkets strafferegistre pegede så afgjort heller ikke på en særlig kriminalitetshærget egn.25 22 1. Kontor, Journalsag 1882- J 2711. Justitsministeriets arkiv, Rigsarkivet (forkortet: RA). 23 Kopibog 1883-1893, 8/2 1884, Fejø Birk, RA. 24 Hummelmose: Gammeltid; Stenfeldt: Fejø; Achton Friis: Danske Øer. 25 Strafferegistre 1837-1880. Fejø Birk, RA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review