142 Syd som et forbillede.51 Hurtigt derefter besluttede TV 2s bestyrelse, at det rette hjem for TV 2 måtte være Odense. Byen lå centralt i landet, ikke alt for langt fra København, og kommunen kunne tilbyde ?lere attraktive lokationer, hvor stat ionen kunne få adresse herunder det gamle kvægtorv. TV 2s geogra?i var dog endnu ikke helt på plads. 16 sendemaster skulle opstilles, og ikke alle kunne nå at blive klar inden TV 2 skulle i luften 1. oktober 1988. Også de regionale stationer skulle op at køre. Ministeriet for offentlige arbejder havde henvendt sig til TV 2 i april 1987 med den besked, at sendemasterne kunne sættes op i den rækkefølge, som TV 2 fandt mest hensigtsmæssig, men at TV Syds område (Sønderjylland, Ribe og Vejle) skulle prioriteres.52 Bestyrelsen drog den konklusion, at Sønderjylland af politiske årsager skulle først til mølle og dernæst en så stor del af befolkningen som muligt. Det betød, at udover i Sønderjylland så ville storbyer og de tætbefolkede egne først få adgang til TV 2.53 Omkring 40 pct. af danske husstande kunne modtage TV 2 den 1. oktober 1988. Omkring årsskiftet var det 75 pct.54 Det blev dermed ikke de steder i landet, der havde ringest adgang til TV, der kom først til fadet, som det ellers var blevet ønsket under behandlingen af TV 2 loven, men netop de områder der allerede havde ?lest programmer at vælge imellem. Her er det værd at lægge mærke til, at den TV-mæssige periferi ikke blot blev bestemt ved fysisk geogra?i, økonomi, magtkoncentration eller befolkningstæthed, men også høj grad var et politisk spørgsmål. De ombejlede sønderjyder kom forrest i køen, selvom de allerede ud over DR havde adgang til tre tyske kanaler og TV Syd. De sidste sendemaster blev stillet op i Varde, Jyderup, Lolland-Falster og på Bornholm. Dermed hørte den del af Sjælland og Øerne, som ikke var hovedstaden, også til periferien. Nogenlunde samme mønster gjorde sig gældende for oprettelsen af de regionale kanaler. TV Syd sendte allerede første dag TV 2 gik i luf ten, og rosinen i pølseenden blev TV Storstrøm (nu TV Øst) i 1991.55 TV 2-loven nævnte 6-8 kanaler, men det var åbent, hvor mange der skulle være tale om. Efterhånden som repræsentantskaber for de øvrige kanaler var trådt sammen, blev rammerne for dem fastsat. I alt 8 blev oprettet, hvoraf TV 2 Bornholm ?ik den mest bemærkelsesværdige fødsel. Øen var på grund af sit lave antal indbyggere ikke på forhånd sikret en station, men en velargumenteret ansøgning sikrede, at bornholmerne med en halv bevillig også ? ik regional-TV. Ansøgningen slog på en særlig bornholmsk identitet: Det var en af de landsdele, der havde de mest karakteristiske træk. Bornholm var desuden et grænseland med korte afstande til nabolandene og under stadig på- virkning udefra. Det bornholmske fællesskab tilhørte Danmark, men havde “sam51 Berlingske Tidende 25.01.1987, Helle Bygum: ”Jeg kan da godt lide København”. 52 Bestyrelsesmøde TV 2, 06.04.1987, TV 2’s arkiv. 53 Bestyrelsesmøde TV 2, 18.02.1987, TV 2’s arkiv. 54 Jyllands-Posten 25.09.1988: ”TV 2 tæller ned”. 55 TV Syd ?ik sågar slået et par sønderjyske gloser af daværende statsminister Poul Schlüter. TV Syd på TV 2: ’Den danske tunge’, 1. oktober 1988, kl. 19:00-19:30.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review