141 ret væsentlig politisk opbakning til ideen om, at et eventuelt TV 2 skulle have sit hovedsæde i provinsen, så besluttede den nyudnævnte bestyrelse for TV 2 at argumentere for, at kanalen skulle have hjemme i København. Allerede i september 1986 blev man enige om at betragte København for den ’sagligt rigtige placering’. Der blev dog også løbende holdt møder med repræsentanter for en række provinsbyer, der alle ønskede TV 2 til netop deres område. Fredericia, Odense, Middelfart, Aarhus, Bornholm, Fredericia, Aalborg, Skanderborg, Grindsted og Kolding og Herning var blandt dem, der bød sig til.46 Beslutningen om at placere TV 2’s hovedsæde i København blev endeligt fremsendt til ministeren 19. januar 1987. At bestyrelsen godt var klar over, at ønsket var kontroversielt afspejlede sig i den alenlange begrundelse for, hvorfor København var at foretrække. Blandt andet mente bestyrelsen, at København ubestrideligt var landets informationsmæssige centrum, at det ville blive vanskeligt at rekruttere kvali?iceret arbejdskraft til en placering i provinsen, og at entreprisemodellen og den regionale struktur gav forudsætningerne for en omfattende dækning af det folkelige liv uden for København.47 Udmeldingen blev hurtigt afvist fra politisk side og affødte stor offentlig debat, der afslørede, at mange følelser og interesser var forbundet til dette ’simple’ spørgsmål om geogra?i. Af de mange stemmer i debatten var det særligt den radikale medieordfø- rer Jens Bilgrav-Nielsen, Jyllands-Posten og hvad man kunne kalde ’højskole-Danmark’, der argumenterede for en placering i provinsen. Eksempelvis reagerede højskolelærer og formand for Modersmål-Selskabet, Grethe Rostbøll, prompte på bestyrelsens udmelding, som hun mente var en “provokation af det folkelige Danmark”.48 Venstre var splittet mellem hensynet til sit jyske højskole-gen, der foretrak placering i vest for Storebælt, og et liberalt ønske om en ua?hængig bestyrelse for TV 2, der selv kunne træffe beslutningen om placering.49 Modstanderne af en placering i provinsen repræsenterede forskellige dele af medie-Danmark, reklamefolk og journalister herunder chefredaktør på Fyens Stiftstidende Bent A Koch. Studievært på TV-avisen, Mogens Berendt, leverede det retoriske højdepunkt med sit indlæg Frit TV-slag og rent træskohalm. TV vest for Storebælt bliver en katastrofe i Politiken.50 Jens Bilgrav-Nielsen gav svar på tiltale i et stort interview, hvor han fremhævede vigtigheden af en anden vinkel på nyhederne, et blik som man ikke kunne få ved at københavnske journalister rejste ud og besøgte provinsen. Han ville se almindelige mennesker på skærmen og fremhævede TV 46 Bestyrelsesmøde TV 2, 22.09.1986, TV 2’s arkiv og Bestyrelsesmøde TV 2, 01.12.1986, TV 2’s arkiv. 47 Bestyrelsesreferat TV 2, 01.12.1986, TV 2’s arkiv. 48 Jyllands-Posten 24.01.1987, Grethe Rostbøll: ”Provokation af det folkelige Danmark”. 49 Jyllands-Posten 27.01.1987: ”Ellemann skal stå skoleret i Venstre”. Information 28.01.1987: ”Fortsat uenighed i Venstres partitop om politiske krav til TV2”. 50 Politiken 24.01.1987, Mogens Berendt: ”Frit TV-slag og rent træskohalm”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 temp 219 temp 220 temp 221 temp 222 temp 223 temp 224 temp 225 temp 226 temp 227 temp 228 temp 229 temp 230 temp 231 temp 232 article01 article03 article04 article02 article05 intro article06 article07 context article08 debat01 debat02 debat03 debat04 review