kontekst billede KOMMUNENS STYRE I DIN HÅND! OM INFRASTRUKTURER, KOMMUNALE INDTÆGTER OG ’KOMMUNESOCIALISME’  HANNE THOMSEN Den socialdemokratiske valgplakat fra 1950 fortæller tydeligt, hvad det lokale kommunale selvstyre havde formået at skabe. Her ses boliger, en skole, et fodboldmål, et hospital, men der var også andre goder, så som indførelsen af skoletandlæge og skolelæge samt ældreforsorg. På plakaten ses gasværkets beholder tydeligt, ligesom de øvrige forsyningsvirksomheder er med i plakatens hule hånd. Plakaten fortæller dermed klart, hvor en stor del af pengene til den offentlige velfærd kom fra. Det er en socialdemokratisk plakat, men i mange af landets kommuner var der på dette tidspunkt på tværs af partierne Socialdemokratiet og Venstre og blandt de konservative enighed om, at det var et gode med stærke kommuner, der ?inansierede en stor del af udgifterne med indtægterne fra forsyningsvirksomhederne, dvs. vandværket, gasværket, elværket og ?jernvarmeværket. Værkerne og deres infrastruktur sikrede dermed ikke blot komfort med rindende vand, lys og varme samt energi til produktionen men også velfærd. Forsyningsvirksomhederne ?inansierede i årene fra omkring 1900 til 1930’erne op til 20 pct. af de kommunale budgetter. Det var en indirekte beskatning, som fremkom ved, at man ganske enkelt budgetterede med et overskud på værkerne til brug for andre formål i kommunen, eller ved at man underbudgetterede, hvorefter det viste sig at gå bedre på værkerne, end man havde budgetteret med. Det heldige resultat for kommunen var, at uanset hvordan det gav et over