NORD FOR VESTTYSKLAND, VEST FOR STOREBÆLT TV 2 MELLEM SATELLITTER OG REGIONAL-TV, 1967-91  SISSEL BJERRUM FOSSAT Selv et så æterisk medie som ?jernsynet produceres ikke frit svævende, men er bundet til det sted – by, region, land – hvor det fremstilles.1 Nøjagtigt som politik påvirker medier, og medier påvirker politik, så har stedet betydning for medier, og medier betydning for stedet. Bag oprettelsen af TV 2 lå meget lange politiske forhandlinger, der tog sin begyndelse i de sene 1960’ere for først i 1986 at munde ud i TV 2-loven. At beslutningsprocessen blev så lang , hænger sammen med, at der skulle træffes afgørende beslutninger om udviklingen af landets infrastruktur samtidig med, at den distributionsteknologi, som infrastrukturen skulle bygges op omkring, ændrede sig drastisk i perioden. TV-signalets grænseoverskridende karakter blev voldsomt forstærket med udsigten til satellit-TV, hvilket både betød muligheder for nye TV-kanaler i Danmark og udgjorde en udfordring, fordi kontrollen over signalerne ikke lå i danske politikeres hænder.2 Et af de spørgsmål, som politikerne skulle tage stilling til, var, hvordan man bedst gav et dansk modspil til de tysk/franske satellit-planer: Var det gennem et nordisk satellit-samarbejde, hvor et dansk TV 2 kunne indgå som en del, eller var det via en national og provinsnær TV-station med regionale sendemuligheder? Et særligt træk ved TV 2s historie i et infrastrukturperspektiv er de meget eksplicitte politiske overvejelser om center og periferi. TV-mediet tilbød i udgangspunktet spredning af information og kultur fra center til periferi. I et internationalt perspektiv var Danmark et lille land i periferien, men i et nationalt perspektiv var København det dominerende center i forhold til den perifere provins. I de politiske ønsker til en ny kanal lå der forventninger om i nogen grad at kunne skærme danskerne mod den udenlandske påvirkning, der fulgte med satellit og kabel-TV, og om at give et modspil til kommunikationsstrømmen fra hovedstaden. Artiklen afdækker, hvordan placeringen af TV 2 i både fysisk og kulturel 1 Artiklen er skrevet som en del af projektet TV2: et nationalt medie i provinsen med støtte fra Kulturministeriets Forskningsmidler. 2 Spørgsmålet om territorial integritet og suverænitet var afgørende elementer i de internationale forhandlinger om satellitsignaler i 1960’erne og 1970’erne. Se Negrine og Papathanassopoulos: The Internationalisation of Television, 44-59; Ewertsson: The Triumph, 192-193.