SUEZ-KRISEN OG GENOPRETTELSEN AF DEN VESTEUROPÆISKE OLIEINFRASTRUKTUR, 1956-57  MARTIN OTTOVAY JØRGENSEN Den 8. april 1957 sendte Dag Hammarskjöld, Generalsekretæren for de Forenede Nationer (FN), en lykønskning til amerikaneren Raymond A. Wheeler, den øverst ansvarlige for United Nations Suez Clearance Operation (UNSCO), for at have afsluttet oprydningen af Suezkanalen i et samarbejde mellem bjærgnings- og ingeniørvirksomheder. Den lød: “You have achieved the last major step in the United Nations responsibility for the clearance of the Suez Canal”.1 Indsatsens vigtighed (og at en amerikaner havde forestået den) betød, at New York Times bragte lykønskningen i forlængelse af forsidehistorien, der handlede om oprydningen af det sidste af de henved 50 vrag, den egyptiske regering havde ladet sænke i kanalen som modsvar på den israelsk-brit isk-franske invasion i oktober 1956. Før invasionen transporterede tankskibe mere end halvdelen af den mellemøstlige olie, der dækkede ca. to tredjedele af Vesteuropas oliebehov, igennem kanalen.2 Hammarskjöld understregede, at kanalen, var “intertwined with relations of power”, og formet af “tension and con?lict”, foruden Suezkanalens åbenlyse infrastrukturelle vigtighed for Vesten.3 Mellem oktober 1956 og april 1957 dækkede talrige artikler samarbejdet mellem FN-sekretariatet, USA samt ?lere medlemmer af både North Atlantic Treaty Organization (NATO) og Commonwealth, de vestlige bjærgnings- og ingeniørvirksomheder såvel som olieselskaber ift. kanaloprydningen og sikringen af midlertidige olieforsyninger. Imidlertid har forskningen kun vist beskeden interesse for Suezkanalen som et stykke infrastruktur.4 Energihistorikerne har givet Vesteuropas midlertidige olieleverancer fra USA og Venezuela opmærksomhed, men nævner imidlertid kun oprydningen af kanalen og dermed reetableringen af denne essentielle del af Vesteuropas infrastruktur i enkelte bisætninger.5 Forskningen med fokus på FN 1 New York Times 8.4.1957: ”Last Suez wreck is raised by U.N.”. 2 Suez Canal Users’ Association Report 19. februar 1957, indgået korrespondance vedr. Suezkanalen til Dir. J. Chr. Aschengreen, Danmarks Rederiforening – ØK, 1956-1958, pakke 51, Rigsarkivet (herefter: RA). 3 Marklund and Rüdiger: Infrastructure, 6. 4 F.eks. Hommels, Högselius, Kaijser og Van Der Vleuten: Infrastructure Vulnerabilities; Högselius, Kaijser og Van der Vleuten: Europe’s Infrastructure Transition; Van der Vleuten og Kaijser: Networking Europe. 5 Bamberg: British Petroleum; Yergin: The Prize