NÅR HØJTEKNOLOGIEN FEJLER BREVDUEN SOM KRITISK INFRASTRUKTUR UNDER KRISE OG KRIG I DANMARK, 1880-1918  JACOB VRIST NIELSEN Det vil ogsaa forbavse, at Brevduen som Meddelelsesmiddel i moderne Krig er ved at distancere Telefonen. Med Fare for at saare en højtstillet Telefonembedsmand, maa jeg fastslaa dette Faktum. Medens Telefonerne stadig kommer i Uorden under den ?jendtlige Granatild, bringer Duerne paa faa Minutter sikker Besked til Hovedkvarteret fra de yderste Skyttegrave. Vi saå en Due, der om Morgenen var kommet ind, skønt den havde faaet en Granatsplint i Brystet.1 Dette citat fra 1. Verdenskrig af journalisten Viggo Cavling, som rapporterede fra fronten i Verdun, illustrerer det tilsyneladende paradoks, at brevduen ?ik en renæssance som kommunikationsinfrastruktur i moderne krigsførelse, efter at telegrafen og telefonen havde set dagens lys. Krig og kommunikation hænger uløseligt sammen, men indtil midten af 1800-tallet var der ikke sket den store udvikling i kommunikationsteknologierne. Telegrafens op?indelse og udbredelse skabte imidlertid en transnational kommunikationsinfrastruktur, som var med til at revolutionere krigsførelsen. Historikerne Per Högselius, Erik van der Vleuten og Arne Kaijser har fremhævet teknologiers store betydning for konstruktionen af Europa i perioden fra 1850: “at this time, technology became a reference point for European superiority – both within and beyond Europe”.2 Og de fremdrager den fransk-preussiske krig (1870-71) som afgørende for krigsmyndighedernes erkendelse af “the centrality of infrastructure in the planning and making of war”.3 I årene op til den fransk-preussiske krig formåede preusserne succesfuldt at både integrere telegrafen og jernbanen i deres krigsførelse, så de kunne mobilisere og transportere deres tropper væsentligt hurtigere end modstanderen, hvilket de viste, da de først besejrede østrigerne i 1866 og dernæst franskmændene.4 Efter den fransk-preussiske krig reformerede Frankrig, Østrig og Rusland deres militær efter inspiration fra det preussiske.5 1 Cavling: Paa Valpladsen, 41-42. 2 Högselius et al.: Europe’s Infrastructure, xii. 3 Högselius et al.: Europe’s Infrastructure, 185-187. 4 Högselius et al.: Europe’s Infrastructure, 13-14, 186. 5 Högselius et al.: Europe’s Infrastructure, 185-187.