STOFSKIFTE UNDER TRYK VANDETS INFRASTRUKTUR OG RUM I KØBENHAVN  MIKKEL THELLE I slutningen af september 1885 kom der fra Københavns Magistrat et notat til Borgerrepræsentationen. Teksten var en overordnet status til orientering, men samtidig affødt af konkrete begivenheder på et særligt område, og indeholdt en række forslag til konkrete investeringer. Notatet er skrevet på vegne af Christian Øllgaard, borgmester for 4. afdeling, teknikborgmesteren i almindelig tale, og det handler om stadens vandforsyning.1 Først henledes opmærksomheden på københavnernes årlige vandforbrug, som i 1884 var målt til 56,5 millioner tønder dagligt – eller 2 kubikfod (ca. 55 liter) per person. Det svarede, står der videre, til forbruget i Berlin eller Dresden og “kunne kaldes et normalforbrug for byer, hvor der, som her hos os, væsentligt leveres til husbrug”. I København ødslede man på dette tidspunkt ikke med vandet til gadeskylning, fontæner eller – særligt – vandklosetter, som man gjorde det andre steder i verden. Således understreger notatet et ganske stort forbrug i franske og britiske byer, for slet ikke at tale om de amerikanske, der slugte op til ?ire gange så meget vand som københavnerne. Grundige målinger viser, hvordan byens forbrug svinger hen over året, kulminerer midt på sommeren - med lørdage som det absolutte højdepunkt - for så at falde igen, hvilket leder til en argumentation for det forventede maksimale og gennemsnitlige forbrug i de kommende år frem mod 1890. Det detaljerede kendskab til forbrugets omfang og mønstre er vigtigt for teknikborgmesteren, og bystyret, af forskellige årsager, men ikke mindst i forhold til fremtiden: Det er imidlertid klart, at [det] vil være nødvendigt inden alt for lang Tid at være betænkt paa at skaffe mere Vand til Disposition, og skulde nogen der af nogen af de ovennævnte Grunde – Vandklosetter, Skylning af Kloaker, Springvand m.m. – blive stillet yderligere krav til Vandforsyningen, vil Tidspunktet for en nødvendig Forøgelse […] rykke betydelig nærmere.2 1 Indstilling til Borgerrepræsentationen (herefter: BR) af 23. september 1885, Københavns Vandvæsen (herefter: KV), Københavns Stadsarkiv (herefter: KS). 2 Indstilling til BR af 23. september 1885, KV, KS.