GRÆNSELØS KOMMUNIKATION SOM HÅB OG TRUSSEL VISIONER OG SPÆNDINGER OMKRING TRANSNATIONAL KOMMUNIKATIONSINFRASTRUKTUR FRA TELEGRAFEN TIL INTERNET  ANDREAS MARKLUND Den 16. november 1918 sendte Walter S. Rogers, telekommunikationsekspert ved det amerikanske propagandaorgan Committee on Public Information, et personligt notat t il den danske diplomat og udenrigspolit iske embedsmand Marinus Yde. 1. verdenskrig lå stadig som en skygge over verden. Faktisk var våbenstilstanden knap en uge gammel, og Rogers havde en overordnet vision for, hvordan verdensfreden kunne sikres og gøres permanent: “If there is to be a peace of understanding, there must be established means whereby intelligence may ?low around the world freely”.1 Frie og globale kommunikationsstrømme var altså nøglen til fred, derfor var det alfa og omega med udvidede kabel- og radioforbindelser. Rogers spekulerede blandt andet over muligheden for et undersøisk telegra?kabel til direkte kommunikation mellem USA og Skandinavien via Danmark, men han forfægtede også større, mere globale idéer. F.eks. kunne han godt forestille sig en fremtidig internationalisering af “the important cables of the world” og en international radiokonvention, som kunne etablere “a method whereby radio communication can be fully developed”.2 Ifølge Rogers var tankerne i notatet repræsentative for “the trend of of?icial thought” i Washington. Formentlig var dette en påstand med en vis substans, eftersom han i foråret 1919 blev udsendt som teknisk ekspert i den amerikanske delegation ved fredsforhandlingerne i Paris. Her fulgte USA to politiske hovedlinjer, når den globale kommunikationsinfrastruktur havnede på forhandlingsbordet: Dels skulle den bruges til at realisere præsident Woodrow Wilsons visioner om at gøre verden “safe for democracy”, dels skulle den frigøres fra britisk hegemoni og bane vej for amerikanske interesser.3 1 November 16, 1918, Memorandum, Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager 1909-1945; 92 Dan. 2/1–Dan 5/2 I: Rigsarkivet (RA). 2 November 16, 1918, Memorandum, Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager 1909-1945; 92 Dan. 2/1–Dan 5/2 I: RA. 3 Headrick: Invisible,174-175; Tooze: Deluge, 218 -231.