97 over de kommende år. I sin politiske biogra?i om Orla Lehmann vurderer historikeren Claus Friisberg, at der fra Lehmanns side ligefrem er god politisk ræson i at opruste på det kulturpolitiske område – Lehmann havde nemlig fortsat et ideologisk ønske om at udbrede den nationalliberale idé til en langt større del af befolkningen, og kunsten kunne virke som et velfungerende middel til at kunne aktivere og vække den sløve masse.42 Brevet fortsætter med en forklaring om, at Lehmann ikke anser Ørsted for at være en neutral statsmand, men en partirepræsentant for et system, han ikke kunne bakke op om, og politisk var der da også langt fra det helstats- og enevældevenlige til det nationalliberale; fra analytikeren Ørsted til den frembrusende og handlekraftige Lehmann. Når man læser om Orla Lehmanns liv og politiske virke, fornemmer man, at manden bestandigt bevægede sig mellem stormfulde politiske slag og sejre, og maj 1842 var ingen undtagelse i denne sammenhæng. I januar 1841 havde Lehmann holdt sin skelsættende Falstertale, hvor han havde opfordret bønderne til at støtte kampen for en fri forfatning. Talen havde vakt enorm opsigt og kostet ham tre måneders fængsel. Under slagordet Danmark til Ejderen lancerede Lehman kort efter sin løsladelse sin Ejder-politik, hvor han – modsat helstatsfolkene – slog til lyd for at udskille Holsten fra resten af Danmark. Høyens forespørgsel på økonomisk støtte til statuen af A.S. Ørsted landede således hos Lehmann på et tidspunkt, hvor han for alvor var begyndt at sætte offentlige ord på de visioner, han havde for Danmark; oppositionelle visioner, der adskilte sig fra den etablerede politiske linje, som Ørsted repræsenterede. For Lehmann var A.S. Ørsted som ?igur derfor et politisk motiv i den forstand, at en skildring af ham også ville være en skildring af et politisk budskab. I det indledende citat udtrykker Lehmann den holdning, at kunsten for ham ikke er noget ophøjet, der svæver frit i tid og rum, men at den er knyttet, formælet, til den tid, hvori den skabes. Og særligt at et motiv som dette, en fremtrædende politisk skikkelse, vil være behæftet med langt ?lere implikationer end blot den kunstfagligt æstetiske dom. For Lehmann er timingen helt forkert. Ørsted har allerede gjort sig upopulær hos den nationalliberale spydspids i ?lere henseender, og i brevet henviser Lehmann konkret til blandt andet Ørsteds involvering i den censurerende Trykkefrihedsforordning fra 1799 og hans forsvar for Rigsbanksforordningen i 1813 som argumenter, for at Ørsted er mere fyrstetjener end “sit Folks høihjertede og characteerfaste Talsmand”.43 Den velvilje, som Lehmann alligevel tildeler Ørsted i citatet, knyttes i stedet til de dele af Ørsteds virke, der lå ud over det politiske arbejde, og som Lehmann godt kan se grund til at hylde med en statue: 42 Friisberg: Orla Lehmann – Danmarks første moderne politiker, 114. 43 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev nr. 419.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03