95 valdsen, som Bissen var udlært hos og ofte arbejdede for, hvorfor kongen også ville kunne vægte det kunstmæssige hensyn, hvis han i en eventuel overvejelse ikke fandt det relationelle hensyn tilstrækkeligt tungtvejende. Men vi ved ikke, om han blev spurgt. I en gennemgang af de værker Bissen udstillede på Charlottenborg, og registreringen af hans værker i Weilbachs kunstleksikon, så skiller statuen af A.S. Ørsted sig ud.30 Forud for arbejdet med statuen har Bissen kun formet enkelte samtidige personer (herunder den senere Christian VIII i 1832) og kun i det noget mindre buste-format. For Bissen lader arbejdet med Ørsted således til at indlede tre årtier med skildringer af en lang række af tidens førende personligheder, primært som buster, formentlig på bestilling af den portrætterede. Sammenlignes Bissens udstillingsportfolio med de samtidige billedhuggere Adolph Jerichau Baumann og Bertel Thorvaldsens arbejder, bliver det tydeligt, at portrætstatuer af levende personer endnu var sjældne i en dansk sammenhæng.31 Forskellen i motivvalg for billedhuggerne kan hænge sammen med, at Bissen blev de nationalliberales foretrukne skulptør - Bissen regnes til gruppen af nationale kunstnere, mens Baumann og Thorvaldsen begge betragtes som såkaldte europæere.32 De nationalliberale valgte i stigende grad at bruge billedkunsten til at sætte deres nationale overbevisning offentligt til skue, og Lehmann deltog således i at rejse penge og opføre både Den tapre landsoldat i Fredericia i 1858 til minde om Første slesvigske Krig og Istedløven, der blev opsat i Flensborg i 1862. Begge monumenter blev udført af Bissen.33 Hvorfor Bissen i første omgang besluttede at påbegynde en hel statue af Ørsted i tillæg til busten, fremgår ikke tydeligt af kilderne. I 1836 var Ørsted ikke et kontroversielt motiv, og muligheden for at skabe et monumentalt værk har formentlig været tillokkende. Statuen blev i 1885 hugget i marmor af sønnen og billedhugger Vilhelm Bissen og i 1902 udført i bronze og opført i Ørstedsparken i København. Men hverken marmorstatuen, bronzestatuen eller den oprindelige gips?igur har tilsyneladende været genstand for nogen særlig forskningsmæssig interesse – heller ikke hos Inge Adriansen, der i sit værk Erindringssteder i Danmark behandler en række statuer af politikere og videnskabsmænd.34 En forklaring på dette må nok ?indes i, at andre af Bissens statuer, som Den tapre landsoldat og Istedløven, har påkaldt sig mere opmærksomhed. Allerede i 1872 behandlede historikeren J. L. Ussing dog processen omkring 30 Weilbachs kunstnerleksikon og Reitzel: Fortegnelse over danske kunstneres arbejder paa de ved det Kgl. Akademie for de skjønne kunster i Aarene 1807-1882 a?holdte Charlottenborg-udstillinger. 31 I de samme år arbejdede Thorvaldsen på en statue af Frederik VI, som også kan analyseres med udgangspunkt i politisk motivation. Jf. Havsteen: Et tvetydigt monument. 32 Oelsner: En fælles forestillet nation, 302. 33 Damsgaard: Orla Lehmann og den nationale kunst, 79-81. 34 Adriansen: Erindringssteder i Danmark, 241-254.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03