93 de ham i en position, hvor han kunne gøres til syndebuk for andres budskaber.19 I 1848 blev han valgt ind i den grundlovgivende rigsforsamling, fra 1850-1853 var han medlem af landstinget, og i april 1853 tiltrådte han som premierminister, hvor han lagde navn til den regeringskonstellation, der måtte gå af i december 1854.20 Ørsted var ikke nationalist , men helstatspatriot på den måde, at han kæmpede for at holde sammen på monarkiet og på helstaten. Efter treårskrigen stod kongeriget over for at skulle a?klare sit forhold til hertugdømmerne, bl.a. ved at få ordnet spørgsmålet om tronfølgen og ved at få udstedt en fællesforfatning for den samlede helstat. Det skabte imidlertid en del problemer, og premierminister Ørsteds løsning i juli 1854 blev at gennemtrumfe en fællesforfatning i kongens navn og uden om rigsdagen, en såkaldt oktrojering. Fællesforfatningen indførte nærmest enevældelignende tilstande og medførte så massive protester at Ørsted og den regering han var en del af måtte træde af i december 1854. En ny, gældende fællesforfatning blev gennemført i oktober året efter.21 Særligt de sidste år af Ørsteds politiske virke passer således dårligt med opfattelsen af Bissen som en nationalliberal kunstner. Men da Bissen i 1836 ?ik bestilling på en buste af Ørsted, lå dette endnu ude i fremtiden, og Ørsted var på daværende tidspunkt ikke noget kontroversielt motiv, men nød derimod stor anseelse for sit arbejde med at opbygge stænderinstitutionerne.22 Høyen, der allerede var allestedsnærværende i kunstverdenen, blev også involveret i sagen og skrev i januar 1836 til J.F Schouw, om ikke de skulle forsøge at skaffe midler til en hel statue i stedet.23 Høyen havde ingen egentlig plan med skulpturen, men skrev at “saa har man jo altid Universitets Bygningen i Baghaanden, da han [Ørsted] jo, som Reformator i jurisprudentsen hertillands vel kunde fortiene et ordentligt Hædersminde”.24 På dette tidspunkt, i 1836, var Ørsted fortsat især kendt for sine retsvidenskabelige bedrifter, og Høyen lader til at tænke, at disse akademiske bedrifter så kan tjene som anledning, hvis det skulle blive aktuelt at motivere statuen. For Høyen var sagen om Bissens statue af A.S. Ørsted både kunstfaglig og nationalpolitisk: “Jeg ansér det for en Sag af Vigtighed, at Konstneren saa snart som 19 Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie 1830-1848, bd. 2, 172-76. 20 Tamm: ’Anders Sandøe Ørsted og dansk retsudvikling og retsvidenskab’, 15. Ørsted var desuden kultusminister og indenrigsminister (til april 1854) i denne regering. Jf. Knudsen: ’Historiens dom over 1864’, 16-18 for nærmere udlægning af udfordringerne ved tituleringen af periodens politikere. 21 Neergaard: Under Junigrundloven, 963-970; Vammen: Den tomme stat, 92-97; Bagge: ’Ørsted som politiker’, 142; Hvidt: Det folkelige gennembrud. 22 Bjørn: Fra reaktion til grundlov 1850, bd. 10, 198. 23 Joachim Frederik Schouw (1789-1852) var medlem af stænderforsamlingerne og den grundlovgivende rigsforsamling. Han tilhørte de ældre nationalliberale. Blev svigerfar til kunstneren P.C. Skovgaard i 1851. Et brev fra Schouw til Bissen 18. juni 1836 antyder, at Schouw havde bestilt en buste af A.S. Ørsted, der hastigt skulle færdiggøres. Se: arkivet.thovaldsen.dk. 24 Rostrup: Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, bd. 1, 162.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03