“AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD” ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED1  SALLY SCHLOSSER SCHMIDT Fra Bissens Haand see vi dennegang et betydeligt Værk, en siddende Portraitstatue af Conferensraad Ørsted, som er a?bildet i antikt Costume, lænet tilbage paa en Stol i en eftertænkende, simpel og alvorlig Stilling. Denne Figur er ædel og imponerende, og erindrer om de siddende Statuer af romerske Consuler i det vaticanske Museum. Hovedet er støttet paa den venstre Arm, og en Papirrulle hviler i den sænkede højre Haand. Draperiet svarer til Attitudens Skjønhed og Værdighed; Folderne ere meget naturlige, og falde, for at nævne et Partie, særdeles smukt fra det venstre Knæ ned til den fremstående højre Fod. Vi længes efter at se denne Statue udført i Marmor.2 Sådan skrev Dansk Kunstblad om den gipsstatue af jurist og embedsmand (og siden også politiker og minister) Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), som billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen (1798-1868) udstillede på årets Charlottenborg-udstilling i 1838.3 Værket var ikke alene Bissens første statue af en samtidig person, det var også et af landets første monumentale skildringer af en repræ- sentant fra periodens elite. Statuen materialiserer således et møde mellem kunst og politik, hvor den klassiske, togaklædte ?igur stødte sammen med den aktuelle politiske debat. Dette sammenstød er interessant, fordi det peger på, hvordan periodens politikere og borgerskab aktivt brugte kunsten til at opbygge – eller forhindre – en stemning af nationalt fællesskab og identitet i den befolkning, der så småt ?ik stands- og forfatningsrettigheder, og som på kort sigt ville komme til at udgøre en vælgerskare. Når Orla Lehmann (1810-1870) undertiden beskrives som den første moderne politiker, er det altså blandt andet, fordi han forstod og anerkendte den palet af påvirkningsmuligheder, som kunsten stillede til rådighed.4 Det er ikke en ny observation. I den videnskabelige guldalderforskning har særligt Ger1 Bagge et al. (red.): Danske politiske breve, bd. 2, brev 495. 2 Dansk Kunstblad, 10, 25. april 1838. 3 Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker. 14, anført som “En statue i naturlig störrelse. Gips”. 4 Friisberg: Orla Lehmann – Danmarks første moderne politiker.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03