7 en historisk periode er skolebogens fortælling altså udtryk for valg og fravalg samt vægtning af nogle elementer frem for andre.7 Disse valg er ikke tilfældige, men er bestemt af den konkrete forfatter, tekstens genre og af den kontekst, hvori teksten er produceret. Bogen er formet af 1920’ernes historiebogsgenre, og dens beskrivelse af 1820’ernes befolkning afspejler 1920’ernes etniske relationer og magtforhold. Befolkningen bestod på det tidspunkt hovedsageligt af tre større etniske grupper, nemlig anglo-texanere, afrikansk-texanere og mexicansk-texanere. Anglo-texanerne var ?lest, og selvom der var socioøkonomiske forskelle inden for gruppen, dominerede de entydigt i politik, økonomi og kultur.8 Nybyggerfortællingen forbandt fortid og nutid, hvilket fremgår endnu tydeligere af en anden skolebog fra slutningen af 1920’erne. Om 1820’erne hedder det, at “Now begins the chronicle of the Anglo-American colonizat ion of Texas . The event that made us all what we are today”.9 Ligesom det første citat understreger dette immigrationens afgørende historiske betydning. Citatet tydeliggør den pointe, som er underforstået i det første citat, at rigtige texanere har rødder i 1800-talsimmigrationen og er af anglo-amerikansk oprindelse. Der er al mulig grund til at gå ud fra, at en anglo-texansk elev anno 1922 ville føle sig inkluderet i et texansk fællesskab, hvorimod afrikansk-texanere og mexicansk-texanere næppe ville.10 De texanske historiebøger har således påvirket skoleelevernes forståelse ikke bare af Texas’ historie, men også deres selvforståelse og rolle i det texanske samfund. Analysen ovenfor peger på to væsentlige karakteristika ved fortællinger: for det første er enhver fremstilling af et fænomen eller en begivenhed udtryk for bestemte valg og fravalg, og dermed hvad der bliver erindret, og hvad der bliver glemt. For det andet er sådanne fra- og tilvalg relateret til, hvad fortællingerne bliver brugt til og af hvem, samt hvordan de virker. Fortællinger bidrager til at skabe identiteter og fællesskaber, til at forme magtrelationerne imellem de forskellige fællesskaber og til at legitimere bestemte værdier og adfærd. Fortællingsanalyser (f.eks. af skolebøger) kan således bl.a. bidrage til en forståelse af, hvordan identiteter og fællesskaber bliver konstrueret, og hvordan de er med til at forme sociale praksisser og relationer. 7 For en introduktion til perioden, se Hardin: Texian Iliad. 8 Den afrikansk-texanske befolkning udgjorde ca. 20 procent i 1900 og den anglo- og mexicansk-texanske befolkning til sammen ca. 79 procent (US Census 1900, Texas). Baseret på gennemgang af US Census 1900 for byen Gonzales, Texas, udgjorde mexicansk-texanerne 10-15 procent. Størrelsesforholdet mellem de tre etniske grupper varierede dog markant mellem regionerne i Texas med konsekvenser for de etniske relationer. Magnussen: ’New People, New Historical Narratives’. 9 Patton og Rosen?ield Jr.: Texas History Movies, 71. En tegneserie, bragt i Dallas Morning News, og efterfølgende anvendt i nogle texanske skolers historieundervisning fra begyndelsen af 1930’erne. Magnussen: ’Comics as Historical Source Material’, 103-105. 10 Magnussen: ’Comics as Historical Source Material’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03