85 om Ole Smedesvends Begrædelser over Risengrød, der skulle blive emblematisk for Martin Bruns tekster. Samlet set er Den Danske Democrit-Heraclit en temmelig eklektisk serie, der indeholdt tekster i forskellig genrer og former. Det er tydeligt, at Brun afprøver stilistiske virkemidler og forskellige emners potentiale.47 KONKLUSION Årsskiftet 1770-71 udgjorde et vendepunkt for alle aktører i denne artikels undersøgelse. Med trykkefrihedens indførelse blev forholdene for Fruentimmer-Tidenden drastisk ændret, hvilket ses af den debat, der fulgte i kølvandet på Den danske Argus’ skriverier. Nye tider var på vej. Tidsskrifterne havde siden midten af århundredet gennemgået en langsommelig transformation, mens trykkefrihedens indførelse med ét ændrede spillereglerne. Pludselig blev det et åbent spørgsmål, hvem læserne egentlig var, og hvad de ville læse. Af den grund var både tidsskrifterne og trykkefrihedsskrifterne i den første tid konstant afsøgende. Ved årsskiftet sadlede Fruentimmer-Tidenden derfor helt om. Årets sidste nummer (26. december) blev afsluttet med en redaktionel meddelelse om, at tidsskriftet efter årsskiftet ville udkomme under navnet Magazin for alle Stænder. Man forsikrede også læserne, at Den danske Argus ville “beholde sin Plads” i tidsskriftet. Ingen af delene skete. Tidsskriftet blev i stedet videreført under navnet Magazin for patriotiske Skribentere, hvori politiske, moralske og historiske Materier uden Bekostning indføres, begyndt med Skrive-Frieheden. Titlen fortæller eksplicit, hvilke emner der vil blive taget op, og at læserne uden betaling kan bidrage. Og den fortæller, at den trykkefrihed, der med ét havde gjort Fruentimmer-Tidenden passé, var grundlaget for en ny offentlighed. At tidsskriftet blev stillet til rådighed for “patriotiske Skribentere”, var en direkte reference til trykkefrihedsreskriptets ordlyd og proklamerede hensigt (se note 1). Trykkefriheden betød, at tidsskriftet bevægede sig fra det kønsopdelte til det fællespatriotiske. Fruentimmer-Tidendens endeligt betød også, at Den danske Argus gik solo og fremover alene skrev i sit eget tidsskrift med titlen Den danske Argus. Man havde ellers forsikret læserne om Argus’ tilstedeværelse i det nye magasin. Siden fremkomsten på Fruentimmer-Tidendens sider i oktober 1770 havde Biering Gormsen udsendt sine tekster parallelt i en serie trykt på ?ire sider i kvart. Nu stod han alene og fortsatte denne udgivelsesrække i eget navn. Martin Bruns Den danske Heraclit-Democrit stoppede også ved årsskiftet 1770/71. I Fortegnelse over alle de Skrifter, som siden Trykkefriheden ere udkomne nævnes, at serien Den Danske Democrit-Heraclit består af seks numre, der udkom stykvis hos Svare i Skindergade “i form af Ugeblade, der til al god Lykke have op47 Den Danske Democrit-Heraclit blev ikke omtalt i de pænere litterære magasiner som Lærde Efterretninger og Kritisk Journal. Den første tekst af Marin Brun, der nævnes i Lærde Efterretninger er Jeppe Vægters Betragtninger over Staten og det almindelige Beste samlede paa hans Natte-Vagt i Aaret 1771 (i nr. 25, 20. juni 1771, 392).
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03