83 mødt i ugeskriftet. I konfronterende vendinger imødegås Argus’ skriverier, der kritiseres for sin eklektiske og kopierende stil og for sit kvindesyn. Hvordan kan han tillade sig at dømme de kvinder, der omtales i ovenstående skrifter? Der henvises fra begyndelsen til Argus’ nævnte opkog om trykkefrihedens brug fra Fruentimmer-Tidenden nr. 47. Argus er grov og dumdristig , og hans kådmundede skrivemåde i FruentimmerTidenden viser, at han ikke har forstået de moralske tanker og bitre sandheder, som har været præsenteret i Den danske Democrit-Heraclit – ej heller har han forstået trykkefrihedens idé. Netop trykkefrihedens velsignelser bringes frem af de otte kvinder. Den “høypriselige Trykker-Friehed” har tilladt, at de, der tør og har naturlige evner til at afmale lasterne i kendelige og livagtige farver, ikke længere er tavse. Kongen har ønsket at se “sine Staters Sønners og Døttres Genie paa en offentlig uindskrænkket Maade”. Ikke så snart trykkefriheden var blevet indført, søgte forfatteren til “Caroline” råd hos de otte kvinder i sit forehavende som skribent. Kvinderne fortæller om hans glæde ved nu endelig med majestætens velvilje at kunne udtrykke sine holdninger om misbrug og laster og dermed hjælpe til det almenes bedste. Det er et moralsk argument, der her præsenteres. De otte kvinder er gået i kompagniskab med forfatteren og forsvarer ham, fordi han livagtigt skildrer tingenes tilstand, ligesom hans ?igurer “har lært at tage Masqven af Løgnen og sige Sandhed paa en upartisk og uegennyttig Maade”. Argus kan åbenbart ikke tåle, at laster lægges for dagen. Herefter følger en længere passage om sædernes forfald. Noget Argus ikke selv formår at imødegå som skribent: “I vil være en offentlig Dadler, og veed ikke de første Elementer i Dadle-Kunsten”. Argus burde vise menneskekærlighed, især overfor “Fruentimmer og unge Skribentere”. Han burde tænke sig om, inden han sætter pennen til papiret og “lade enhver FornuftSlutningen være som en skarp Dolk, hvormed I kan afskiære Død-Kiødet af den moralske Krop”. Konstruktionen med et kvindeligt selskab er en direkte spejling af den udformning, som Fruentimmer-Tidenden havde etableret gennem de foregående års udgivelser. De to hæfters kvindelige selskab udgør på sin vis en konkurrerende stemme til Fruentimmer-Tidendens. Selskabets unavngivne mandlige skribent er et redskab for kvinderne. Her er den performative dimension spillet helt ud. Martin Brun giver gennem det kvindelige selskab i skriftet stemme til en forargelse over og fordømmelse af Argus’ kritik af de ?iktive kvinder (Caroline, Mette, etc.), som Brun selv har skabt, og hvis roller, han selv har spillet. Ikke nok med det bliver metaniveau skriftets udgangsposition, idet de otte – ?iktive – kvinder går i brechen for den – virkelige – mandlige forfatter til skrifterne om Caroline og Mette, dvs. Martin Brun. Brun forlader sine roller og lader et ?iktivt kvindeligt selskab, der i øvrigt minder om Fruentimmer-Tidendens selskab, tale for ham, dvs. for hans regulære forfatterpersona. Det er ikke – kun – skrifterne om Caroline og Mette, der forsvares, men forfatteren bag dem.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03