82 delige personer anvender en form, der ligger langt fra Fruentimmer-Tidendens kvindelige selskabs udtryksmåder og emnekreds, kunne være en anstødssten. KVINDER OM MÆND Brevformen var Martin Bruns foretrukne ramme i de første blade, og gik også igen i seriens tredje hæfte, der bærer titlen En Skrivelse fra Charlotte udi Kiøbenhavn til En Provstinde paa Landet om Mandfolkets ynkelige Optøger. Igen er det forholdet mellem kønnene i København, “denne store Daare-Kiste”, der er emnet. Den kvindelige brevskriver henvender sig til en provstinde på landet og fortæller, at hun er en del af et selskab af otte ugifte kvinder, der vil arbejde for mænds forbedring. Kvinderne har prøvet at påvirke mændene med spas og latter som en kontrast til deres forstillelse, der forpester det sociale liv. Tobenede kamæleoner og hæslige bavianer. Sådan benævner Charlotte en særlig mandetype, der ikke kan andet end at te sig ?jollet og selvisk. Mændene forstår ikke deres naturlige forpligtelse til at gøre sig fortjente til kvindernes yndest. Derfor kommer de otte kvinder ofte i selskaber, ikke for at vise sig frem som så mange andre, men for at observere, om der ?inder en forbedring af mændene sted. Kvinderne forsøger at konversere om seriøse emner, men ak, mændene svarer kun kortfattet og distræt. De er alt for optagede af deres udseende og klæder. De er mere opmærksomme på deres nye fjerhatte end på konversation. Mange mænd er pynte- og spillesyge, og Charlotte giver eksempler på opblæste herrer fra selskabslivet, der lydeligt smækker deres tobaksdåser, hvisker, tisker og pludrer, sukker højlydt og kniber øjnene sammen for at granske kvinderne. Særligt én af de observerede mænd ville med sine skabagtige fortællinger være mere hjemme blandt ?iskerkonerne på Gammel Strand. Her ses det materielle – klæder, ?jerhatte og smækkende tobaksdåser – igen forbundet med over?ladiskhed og forfald, mens mændenes tale sammenlignes med ?iskekonernes knævren. Kuren mod denne mandlige lidelse hedder “roelig Eftertanke” og består i at holde sig inden døre i 14 dage og frakaste sig alle “Narre-Streger, saavel i Klæderne, som i sin Omgang” og ikke mindst få den ”slemme sladrende Tunge” til at være stille, bl.a. ved at holde sig fra punch og kaffe, som løsner tungen på en uheldig måde. Sidste led i kuren er indtagelse af et laksativ ved navn “Fornuftige Forestillinger”. “Hør, tænk og tie” er hovedingredienserne i kuren. Gennem en kvindelig fortællerstemme tegner Martin Brun et lidet ?latterende portræt af sine kønsfæller – eller i hvert fald de af dem, der tilhører det københavnske selskabsliv. De samme otte kvinder går i det næste skrift direkte i ?læsket på Den danske Argus med En Skrivelse fra det af otte Fruentimmer bestaaende Sælskab til Argus, denne nyemodige og dristige Skribent. Allerede i titlen ?inder vi en sarkastisk bedømmelse af Argus som skribent. Undertitlen fortæller i øvrigt, at der er tale om et forsvarsskrift for Caroline, Mette, Charlotte og andre kvinder, læserne har
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03