81 mellem Giertrud og Maren, hvor talen faldt på Mette. Giertrud har ?lere gange set Mette i København, når hun gik på komedie og på visitter. Denne Giertrud fungerer således på en gang som vidne og korrespondent. Der etableres tre funktioner; modtageren, der opholder sig i Købehavn, fortælleren, der opholder sig på Fyn og vidnet, der af og til er i København. Læseren bliver således lukket ind i en intim relation mellem tre kvinder, hvor der overvåges og kommenteres internt. Gertrud har fortalt Maren, at der tales om de mange “muntre Mandfolk”, der gør Mette visitter, når hendes mand, en soldat, er på vagt. Brevskriveren beundrer i øvrigt “den Kraft der ligger i den Kiøbenhavnske Luft t il at danne den verste Tiunte [trunte] til et regelmessigt Fruentimmer”. Som nævnt har Gertrud af og til set Mette i København på komedien og på visitter. Mette bærer ofte langt slæb, kamme i håret, enveloppe-kåbe, hvide silkestrømper og ?løjlssko. Klædernes materialitet udgør et vigtigt referencepunkt i brevets sociale skildring. Maren husker Mette som en fattig bondepige iklædt gamle pjalter, der ikke just så ud til en dag at skulle bære ?løjlskåber og silkekjoler. Brevskriveren laver stykke for stykke en sammenligning mellem Mettes tidligere usle klæder og den nye ?ine garderobe. Tidligere var hun blevet henrykt for et simpelt strømpebånd, men ikke længere. Fløjlssko har a?løst træsko, kammerdug og ?ine kniplinger har erstattet kartunshue og “nu svøbes den Krop, som før tog Takke med en Bays Klokke, i saa meget Silke-Tøy, at en halv Alen deraf fejer Kiøbenhavns Gader”. Mettes tøj og krop er således genstand for brevskriveren og vidnets bagtalelse. Brevskriveren har hørt, at fruentimmerne i København ikke har tid til at stoppe deres strømper, fordi de har så travlt med at gøre visitter – det nødvendige må vige for det galante. Derfor bærer kvinderne lange silkeslæb, så man ikke kan se de hullede strømper. Maren synes at det er underligt, at man spilder god silke på at feje gaden, men samtidig ikke orker at stoppe sine sokker. Kvinderne må fryse gevaldigt med deres tynde og hullede strømper i modsætning til folk på landet, der bærer to par uldsokker og halm i træskoene. Brevskriveren tilbyder at stoppe strømper for Mette og vil gerne besøge hende i København og sige du til hende. Selvom Mette er blevet ?in på den, skal skriveren nok holde sig tilbage. Brevskriverens fordømmende tone er iklædt forloren omsorg for veninden i storbyen. Gennem skildringerne af klædernes materialitet lige fra halmen i træskoene til hullerne i silkestrømperne diskuteres forholdet mellem land og by, mellem nøjsomhed og pyntesyge, mellem almuedragtens naturlighed og modens unaturlige kreationer, mellem landlig kyskhed og urban letfærdighed, mellem provinsiel ærlighed og byens over?ladiskhed. Ingen af kvinderne fremstår i øvrigt særlig sympatiske. Den kritik af kvinders opførsel, der var en fast bestanddel af de moralske fortællinger og tidsskrifterne før trykkefriheden, har fået et nyk op. Det er ikke klart, hvorfor disse skrifter provokerede Den danske Argus i en så- dan grad, at han måtte berette om det. Selv holder han sig ikke tilbage med kritik og krasbørstig satire. Men måske er det Heraclit-Democrits hovedemner og ublu skildringer, som Argus vender sig mod. Netop det forhold, at de fortællende kvin
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03