80 me-Fierding”. Hun sendes til et hus, hvor mændene savler over hende; “SmaaeHerrer med rindende Øyne og fettede Munde af lutter Fruentimmer-Appetit”. Hun ombejles, mens hendes Madame arbejder på at give hende et udseende, “som man paa Hoved-Stadens Sprog kalder galant (paa jysk forhoret eller hoeragtig)”. Den mest ihærdige bejler, Celadon, danser godt, spiller klaver og synger og taler fransk, men er fordrukken og en horebuk, “som hele Kiøbenhavn erkiender for en stor Menneske-Ven”, hvis hovedærinde er “at see Familier formeret, og derudi viser sig en meget tienstagtig lille Herre”. Caroline beder til slut præsten om at læse brevet for hendes moder. Hun må nu lade pennen ligge, fordi hun skal på en rejse “fra mit Senge-Kammer … til Hospitalet”. Caroline må således a?bryde brevskrivningen for at få lindring for eller hjælp til at imødegå de fysiske konsekvenser, hendes liv i storbyen har bebyrdet hende med. Den anden tekst i hæftet hedder Jomfrue Dorimenes hastige Giftermaal og handler om en ung kvinde, der har mistet sit gode udseende, fordi hun er blevet gravid. Dorimene har stærkt brug for et giftermål, der kan redde hende fra vanæren. Barnet bliver født, men må a?leveres til opdragelse andetsteds. Ligesom førnævnte Caroline slægter Dorimene sin moder på – moderen har nemlig også fået børn “uden om”. I modsætning til Carolines brev har denne tekst ikke en jegfortæller, men er holdt i en mere lakonisk observerende stil. Anderledes er det i den sidste af de tre tekster, Allerydmygst Suplique til Hr. Stor-Hiertes Vestlomme, hvor en ungersvend fortæller, hvordan han drager hjem i den nattemørke by og af vanvare kommer ind i en snæver gade. Her møder han hverken nisser, vætter eller spøgelser, men et fruentimmer, “en kielen og snever Lisette”. Hun trykker ham mod sit bryst og “sukkede af G Mol og gav mig et Kys af B dur”, så hans danske blod med ét blev italiensk. Herefter beskrives i musikvendinger, hvordan han har sex med kvinden i den mørke gade. Skrivelsen er i øvrigt henvendt til en udenlandsk, spillesyg rigmand. De tre stykker repræsenterer alle en ny teksttype, der hvad angår stil og indhold med garanti ikke ville have set dagens lys før trykkefriheden. De er alle utvetydige i deres seksuelle hentydninger, ligesom især den første tekst ikke holder sig tilbage i kritikken af tidens præster. Skribenten afmaler et København, der er in?iceret af amoralsk levevis. Unge kvinder forføres af charlataner, der lader pigerne i stikken. Mødre fører med fuldt overlæg deres døtre i fordærv. Der drikkes umådeholdent og spilles på livet løs, mens prostitutionen er en del af enhver mørk gades udbud. Den får ikke for lidt. Et vis anstrøg af misogyni træder frem af teksterne. Kvinderne præsenteres enten som ansvarsløse mødre, kokette pigebørn eller som en prostitueret, der blot er en krop i nattemørket. Det samme er tilfældet i seriens næste blad, der bæ- rer titlen Brev til Mette Corporals fra en Bekiendt i Fyen. Afsender- og fortællerkonstruktionen er kompleks. Brevet er skrevet af en kvinde, Maren, der er veninde til brevmodtageren Mette, der opholder sig i København, men der introduceres tillige en tredje person, Giertrud Smeds. Årsagen til brevet er nemlig en samtale
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03