78 med hans [redaktørens] egne og andre Anmærkninger over samme”.40 Hensigten mindede om spectator-litteraturens metode, nemlig at opsnappe forlydender, samtaler og nyheder fra den praktiske offentlighed, fra den urbane, mundtlige bykultur og bearbejde og kommentere dem på skrift i bladet. Det var således ikke brev- eller læserbrevsformen, der skulle give teksterne autenticitet. Patrollens skriverier skulle være re?leksioner af indfanget virkelighed. Kort tid efter Patrollens ophør i 1767 påbegyndte Adressekontoret udgivelsen af Fruentimmer-Tidenden, og Gormsen Biering blev involveret i redaktionen af tidsskriftet.41 Det var muligvis Gormsen Biering, der inkarnerede tidsskriftets såkaldte samler, dvs. den redaktørlignende skikkelse, der fordelte emner blandt selskabernes medlemmer og lod læsernes bidrag sive ud i spalterne. Efter tre år i skyggerne gav han sig selv en ny rolle og en ny identitet. I stedet for at redigere og skrive som de ?iktive medlemmer af tidsskriftets selskaber, brugte han sin stemme under pseudonymet Den danske Argus. Det var uden tvivl trykkefriheden, der havde skabt Argus. Bevidstheden om at Argus adskilte sig fra den sædvanlige stil i tidsskriftet kan være årsagen til, at Gormsen Biering tillige lod sine skriverier som Den danske Argus udkomme separat som serie hos bogtrykker Poul Herman Høecke. Det var samme trykker, der udsendte et skrift på 32 sider med titlen Overkiolernes forunderlige Hendelser. En Roman og som i Fortegnelse paa alle de siden den allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne nævnes som et af de allerførste trykkefrihedsskrifter. Heri udgiver den anonyme Gormsen Biering sig for at være en kvindelig stemme ved navn Birgitte. Birgitte bruger sin “Fruentimmer-Pen” til at latterliggøre tidernes herremode og de mænd, der følger den, og samtidig kommentere emner som uønsket vareindførsel og sydeuropæeres karaktertræk. Med undtagelse af indledning og afslutning er der ikke noget i teksten, der eksplicit proklamerer forfatterens køn. Biering introducerer begrebet “Fruentimmer-Karle” om de småherrer, der gør sig til for fruentimmerne. Han afslutter med et PS, hvori han adresserer kønsaspektet: “Om vore Han-Fruentimmer taler jeg ikke et Ord. Ingen kan derudi fortænke mig, efterdi jeg selv er et Fruentimmer, og selv har Frakke og Skiørt. Men som en Hun-Skribent skiuler jeg mit Kiøns Forfængelighed, ligesom Han-Skribenterne skiuler deres Kiøns”.42 Med Overkiolens forunderlige Hendelser bragte Biering sin erfaring fra Fruentimmer-Tidenden med at bruge kvindelige pseudonymer med ind i trykkefrihedsperioden. Men det var i rollen som den årvågne og ubetinget maskuline Argus, at Gormsen Biering gik til angreb på Den danske Democrit-Heraclit. 40 Adresseavisen, nr. 1, 2. januar 1765. 41 Ehrencron-Müller nævner, at han “havde Andel” i Fruentimmer-Tidenden. Ehrencron-Müller: Forfatterlexicon, bd. 1, 402. 42 Overkiolernes forunderlige Hendelser, 1770, 32.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03