72 Spectator-modellen opnåede øjeblikkelig popularitet og blev op gennem århundredet efterlignet og videreudviklet i nationale udgaver uden for Storbritannien.20 En dansk oversættelse af The Spectator så dagens lys i 1742-43, men salget var tilsyneladende ikke overvældende, hvorfor udgivelsen stoppede ved nr. 169.21 Derimod udsendtes det første originalt dansksprogede spectator-tidsskrift året efter (1744). I Den danske Spectator samt Sande- og Granskningsmand, der blev udgivet af studenten Jørgen Riis i 1744-45, var især københavnske kvinder (og deres skrantende idealer for opførsel) et yndet emne. Kvinder kom også til orde, men i ?ingeret form, som eksempelvis da Riis’ angreb på det moderne ægteskab affødte et vredt svar fra en kvinde.22 Den kvindelige afsenderpersona var derimod helt central i det fransksprogede tidsskrift La Spectatrice danoise, ou l’Aspasie moderne, der blev udgivet af forfatteren L.-A. de la Beaumelle i perioden 1748-50 under hans ophold i København. Som tidsskriftets navn indikerede, var der tale om en kvindelig afsender?igur i spectator-genren, mens tidsskriftets indhold henvendte sig til begge køn med moralske essays, der tog udgangspunkt i erfaringer og oplevede situationer – skrevet af en mand under kvindeligt navn.23 Fra midten af århundredet indtrådte en forandring i publikumsopfattelsen hos tidsskrifterne, der havde betydning for etableringen af udgivelser som Fruentimmer-Tidenden. Læserne blev mere krævende og indsendte klager eller opfordringer til tidsskrifterne om at bringe mere eller mindre af dette eller hint. Det betød, at tidsskrifterne måtte være parate til hele tiden af ændre og tilpasse stoffet efter krav fra publikum. Redaktørernes forhold til læserønskerne kan ses som en forhandling om, hvad det enkelte tidsskrift mere speci?ikt burde indeholde, og hvordan tidsskriftgenren mere generelt kunne udvikles. Samtidig kunne redaktøren iscenesætte sig som publikums talsperson, som et medie for læsernes stemmer, og dermed vinde legitimitet og vække begejstring.24 I spectator-tidsskriftet Den patriotiske Tilskuer (1761-63) var omdrejningspunkt en ?iktiv klub bestående af repræsentanter for de ?ire stænder, der således kunne udveksle synspunkter og ræsonnementer fra forskellige sociale vinkler.25 Selvom klubben alene bestod af mænd, optrådte kvinder i tidsskriftet som deltagere i offentligheden i forskellige former. Det kunne være som en kvinde med hvem redaktøren havde haft en samtale, hvorigennem en moralsk fortælling udfoldedes fra et kvindeligt perspektiv eller med kvinder (og mænd) som målgruppe. Gennem skildringen af samtalen optrådte redaktøren som en slags medie for 20 Pallares-Burke: ’The Spectator’, 142-159. 21 Worsøe-Schmidt: ’Spectators in Denmark’, 23-34. 22 Mai et al.: Nordisk kvindelitteraturhistorie, 442; Worsøe-Schmidt: ’Spectators’, 28. 23 Krefting: ’Feminine forkledninger’, 37-60. 24 Om forandring i publikumsopfattelsen og krav fra publikum, se Krefting, Nøding og Ringvej: En pokkers skrivesyge, 192-193. 25 Om Den patriotiske Tilskuer, se eksempelvis Nøding: ’Lysthusets diskurs’, 350.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03