FORTÆLLINGSANALYSE FOR HISTORIKERE  ANNE MAGNUSSEN Fortællingsbegrebet er efterhånden blevet en fast del af historisk terminologi, ikke mindst som afsæt for bestemte typer problemstillinger.1 Begrebet og dets brug kan således ses som en tendens hen imod en større epistemologisk og metodologisk bredde inden for historiefaget, hvor kildekritikken i dag blot er ét af ?lere metodiske greb.2 Hvad der konkret menes med fortælling, er dog ikke altid lige klart, og fortællingsanalysens potentiale som konkret metode eller analysestrategi overses jævnligt.3 Formålet med denne artikel er at diskutere og præsentere en ramme for, hvordan en fortællingstilgang kan rejse og besvare nye problemstillinger og skærpe den historiske analyse. Efter en kort introduktion til artiklens gennemgående eksempel og fortællingsanalysens teoretiske afsæt, vil jeg præsentere mit bud på fortællingsanalysen som analysestrategi. EKSEMPEL: NYBYGGERFORTÆLLINGEN OM TEXAS Det gennemgående eksempel handler om Texas’ historie og er en analyse af, hvordan fortællingen om Texas bruges til at styrke et bestemt etnisk hierarki i begyndelsen af 1900-tallet. En sådan undersøgelse kan ses som del af en bredere problemstilling vedrørende etniske fællesskaber og relationerne imellem dem som del af den politiske, sociale og kulturelle udvikling i Texas.4 Efter at have været del af det spanske kolonirige siden begyndelsen af 1500-tallet blev Texas fra 1821 en af de nordlige provinser i det nye, ua?hængige Mexico. Texas var tyndt befolket, og hverken regionens oprindelige befolkning eller mexicanerne fyldte meget, mens et stigende antal amerikanere ?lyttede til regionen. Fra 1820’erne tilskyndede den mexicanske regering dem ligefrem til at slå sig ned ved at uddele land grants mod at immigranterne accepterede Mexico 1 For en kort præsentation af argumentationen hos tre af fortællingsdebattens centrale teoretikere (Hayden White, Paul Ricoeur og David Carr), se Popkin: History, Historians, 33-56. 2 Se Edelberg og Simonsen: ’Changing the Subject’. For en analyse af kildekritikkens historicitet, se også Nevers: Kildekritikkens begrebshistorie. 3 Bal: Narratology, 4; Herman: ’Storytelling’, 4. 4 Eksemplet bygger bl.a. på Magnussen: ’New People, New Historical Narratives’; Magnussen: ’Belonging on the Border’; Magnussen: ’Comics as Historical Source Material’; Magnussen: ’Between Progress and the Frontier’. Disse tekster præsenterer mere udfoldede analyser af eksemplet.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03