62 men er de to memoirer den væsentligste grund til, at “Struensee-tiden” kan skildres så levende både i historieskrivningen, skønlitteraturen og kunsten.34 Ser vi på de mere intime dele af de Historiske Breve, kan de betegnes som anekdoter eller hemmelig historie. Hermed menes ikke små underholdende fortællinger, men lidet ?latterende skildringer af magtens mænd og kvinder og deres intriger, affærer og menneskelige svagheder. Genrens paradigme er Prokopios’ Anekdota (egent lig: uudgivet, men på latin gengivet som Historia arcana, dvs. hemmelig historie) fra 500-tallet, som første gang blev trykt 1623, og som begår systematisk karaktermord på kejser Justinian og kejserinde Theodora. Et dansk eksempel, der danner en slags parallel til Biehls Historiske Breve, skønt mindre omfattende og ikke nær så velskrevet, er de såkaldte Hemmelige efterretninger om de danske Konger efter Souveraineteten (1775) af historikeren og skønånden P.F. Suhm (1728-98) – i øvrigt en af Biehls venner.35 Det ligger som nævnt i tidens historiogra?iske logik, at både memoirer og anekdoter/hemmelig historie per de?inition ikke kunne offentliggøres i samtiden, men var beregnet til eftertiden. En af tidens største og kendteste forfattere til memoirer, den franske hertug af Saint-Simon (1675-1755), udtrykte det med følgende ord: Den, som skriver sin egen tids historie, og som alene holder sig til sandheden og ikke skåner nogen, skal passe på med at vise det frem. Hvad måtte man ellers ikke frygte fra så mange magtfulde mennesker, som blev fornærmede på egne eller deres nærmestes vegne af de mest sikre og samtidig mest grusomme sandheder? En skribent må derfor have tabt forstanden, hvis han så meget som lader mistanken om, at han skriver, opstå. Hans værk må ligge og modnes sikkert under lås og slå og overdrages til hans arvinger, som vil gøre klogt i at lade der gå mere end en generation eller to og ikke lade værket udkomme, før tiden har beskyttet det mod hævngerrighed.36 For en fortidshistoriker som Holberg var memoirer som Biehls Historiske Breve simpelthen det helt uundværlige kildemateriale, de selvfølgelige byggesten til den historiske skildring, han selv skrev sammen. Derfor klagede Holberg i hvert eneste bind af Dannemarks Rigers Historie bittert over manglen på denne type kil34 Langen: Struensee, 76-99. 35 Suhm: Hemmelige efterretninger om de danske Konger efter Souveraineteten. 36 “celui qui écrit l’histoire de son temps, qui ne s’attache qu’au vrai, qui ne ménage personne, se garde bien de la montrer. Que n’aurait-il point à craindre de tant de gens puissants, offensés en personne, ou dans leurs plus proches par les vérités les plus certaines, et en même temps les plus cruelles! Il faudrait donc qu’un écrivain eût perdu le sens pour laisser soupçonner seulement qu’il écrit. Son ouvrage doit mûrir sous la clef et les plus sûres serrures, passer ainsi à ses héritiers, qui feront sagement de laisser couler plus d’une génération ou deux, et de ne laisser paraître l’ouvrage que lorsque le temps l’aura mis à l’abri des ressentiments”. Jf. Saint-Simon: Mémoires, 1, 16-17
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03