61 Kongen havde den Grille, at han ikke gad gaaet ind til Dronningen førend hendes Kammer Piger vare borte, og fandt tillige megen Behag i at gaae Klokken Elleve til Sengs. Han sendte derfor gemeenligen imod den Tiid ind til Dronningen og lod spørge: om hun havde retireret sig? Dette giorde Frue Pless ham til en stor Forbrydelse og Formastelse, hun a?bildede hende det som en Grovhed, ikke den gemeenste Mand giorde sig skyldig i, og for at vænne ham af med slig Art af Befalninger, saa maatte hun engang svare ham, at det ikke faldt hende beleyligt endnu. Næste Aften da dette Spørgsmaal Skeedte, blev Svaret, at hendes Mayestet spillede Schack, og retirerede sig ikke førend Partiet var ude: Kongen biede derpaa indtil Klokken var slagen Tolv, da han, ventelig i den Tanke, at Dronningen alt havde lagt sig, kom ind og fandt hende at spille endnu med Frue Pless. Med en fortrydelig og misfornøyet Mine gav han sig til at gaae op og ned ad Gulvet uden at sige et eneste Ord, men da Partiet efter at Klokken var slagen Et først blev endt, og Dronningen derpaa ikke allene sagde, at hun ville have et endnu for at faae revanche, men han saae endog, at Frue Pless med en triumpferende Miine, smilede hende Bifald t il, saa gik han ud, og slog Døren med Heftighed i efter sig, og kom for første Gang ikke i ?iorten Dage til Dronningen.31 Som man forstår, var Christian VII dødelig fornærmet, og han hævnede sig selvfølgelig ved at sende von Plessen bort, men dermed berøvede han samtidig dronningen den eneste person, hun havde knyttet sig til. Det tilgav Caroline Mathilde ham aldrig, og dermed var vejen udstukket både til kongens senere udskejelser (fordi hun afviste ham) og hendes fatale forbindelse med Struensee.32 Sådan skrives en ægte tragedie. MEMOIRER OG ANEKDOTER Vi ved, at Biehl syntes om Holberg, men hvad ville Holberg have ment om Biehl? Spørgsmålet kan synes noget spekulativt, men kan faktisk besvares med en vis sikkerhed. Genremæssigt bør Biehls historiske skrifter betegnes som memoirer, ikke i den snævre betydning af personlige erindringer, men i betydningen af samtidshistorisk skildring, skrevet af en person, der i kraft af personlig deltagelse eller kontakter havde særlig indsigt. Både Frankrig og England råder over en rig memoirelitteratur fra 1600- og 1700-tallet, men der er ikke meget i Danmark. Det nærmeste sidestykke til Biehl er faktisk de erindringer, Christian VII’s lærer og senere kabinetssekretær Elie-Salomon-François Reverdil (1732-1808) i årene 1789-92 nedskrev om Christian VII og det danske hof, og som dækker perioden, fra han blev ansat som lærer for prinsen i 1760 til Struensees fald 1772.33 Tilsam31 Biehl: ’Historiske Breve’, 357. 32 Biehl: ’Historiske Breve’, 365, 376-379, 448. 33 Reverdil: Struensée et la cour de Copenhague 1760-1772; Reverdil: Struensee og det danske Hof 1760-1772 .
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03