55 det. Dannemarks Riges Historie var ikke kongerøgelse, men et helt igennem kommercielt bæredygtigt produkt skrevet til det ekspanderende bogmarked og den borgerlige offentlighed, der i 20 år begærligt havde taget imod alt fra hans hånd. Værket er selvfølgeliglig som Holberg selv grundlæggende systemloyalt, men det er ikke of?iciøst. Det er også skrevet helt uden privilegeret adgang til Gehejmearchivet og Det Kongelige Bibliotek, og det er fri for overdreven politisk korrekthed. Lejlighedsvis ?inder man sågar diskret kritik af kongernes dispositioner.9 Det er også påfaldende, at Holbergs skildring af enevældens indførelse går fra at være politisk korrekt, men historisk forløjet både i 1711 (Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier) og 1729 (Dannemarks og Norges Beskrivelse) til i 1735 (Dannemarks Riges Historie) at blive historisk korrekt, men politisk lidt problematisk.10 Der er derfor en vis substans i den upartiskhed, som han så udtrykkeligt påberåber sig i den “Betænkning om Historier”, der udgør forordet til tredje bind af Dannemarks Riges Historie.11 Det var i øvrigt et ideal, som Biehl også udtrykkeligt tilsluttede sig i de Historiske Breve.12 Hverken de Historiske Breve el ler Regeringsforandringen den 14. April 1784 el ler for den sags skyld den reviderede version fra 1786-87 blev trykt i Biehls samtid. Teksterne landede hos Bülow og er nu fordelt mellem Sorø Akademis Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet. Regeringsforandringen den 14. April 1784 cirkulerede dog i afskrifter og blev faktisk trykt i et anonymt uddrag i 1849.13 Først midt i 1860’erne blev de Historiske Breve og dernæst Regeringsforandringen den 14. juli 1784 udgivet i deres helhed og under Biehls navn i Historisk Tidsskrift i henholdsvis 1865-66 og 1866-67. Siden da er de Historiske Breve blevet udgivet i uddrag ?lere gange og ?littigt benyttet som historisk kilde.14 Hvorfor blev Biehls historiske værker først offentliggjort små hundrede år efter hendes død? Er det endnu et eksempel på tidens kvindeundertrykkelse? Nej, det skyldes ganske simpelt den oldgamle logik, som Holberg selv hentydede til med sine ord om, at han ikke ville “skrive Gazeter”: Som historiker skal man skrive sandheden, men man kan ikke skrive sandheden for samtiden, kun for eftertiden. Samtiden kræver personlige og politiske hensyn, som historikeren kun kan honorere, hvis han eller hun går på kompromis med sandhedskravet. Derfor: Hvis man som historiker skriver “for” sin egen samtid, så skriver man “om” gamle dage. Skriver man “om” sin egen samtid, så skriver man “for” fremtiden, for efter9 Holberg: Dannemarks, I, 610-614; Holberg: Dannemarks, II, 126-130, 720, 819, 830, 862. 10 Olden-Jørgensen: ’Saa at jeg har efterlevet en Historieskrivers uden at overtræde en Borgers Pligt’. 11 Holberg: Dannemarks, III, b4 r.-c1 v. 12 Biehl: ’Historiske Breve’, 340. 13 Giessing: Struensee og Guldberg, 229-339. 14 Biehl: ’Historiske Breve’; Biehl: ’Regeringsforandringen’; Biehl: Breve om Kong Christian VII; Biehl: Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof; Biehl: Interiører fra Kong Christian den Syvendes Hof; Biehl: Brev fra Dorothea.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03