53 des sidste leveår: 1784-87. Situationen var den, at hun i 1783 havde intensiveret et allerede bestående venskab med den 20 år yngre of?icer, Johan Bülow (1751- 1828). Bülow var i 1773 blevet kammerjunker hos kronprins Frederik (1768- 1839), den senere Frederik VI. Kronprinsen levede i skyggen af sin sindssyge far, Christian VII, men nok så meget i skyggen af rigets egentlige magthavere: hans stedbedstemor, enkedronning Juliane Marie (1729-96), hans onkel, arveprins Frederik (1753-1805), og disses faktotum, kabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg (1731-1808). Sådan havde det været, siden enkedronningen og arveprinsen den 17. januar 1772 styrtede den tyske livlæge Johann Friedrich Struensee (1737- 72), der med støtte fra dronning Caroline Mathilde (1751-75) havde taget magten og skabt socialt, politisk og økonomisk kaos med sine reformer og deres skandaløse samliv. Nu, i begyndelsen af 1780’erne, nærmede kronprinsens myndighedsalder sig ubønhørligt. Som bekendt endte det med, at kronprinsen kort efter sin kon?irmation kuppede trekløveret og i en alder af 16 år blev landets reelle regent. Det var den 14. april 1784. Bülow spillede en afgørende rolle i forberedelsen af den fredelige paladsrevolution, som det endte med. Nok så vigtigt var, at han i de foregå- ende måneder og år ikke kun havde vundet kronprins Frederiks tillid, men også havde sat sig for at klæde ham intellektuelt på til opgaven. Det omfattede selvfølgelig politisk moral?iloso?i, men også en orientering om forskellige grene af statsforvaltningen. Sidst, men ikke mindst omfattede det den nyeste danmarkshistorie med vægt på kongerne og hoffet, som kunne forklare, hvorfor det politiske landskab så ud, som det nu engang gjorde. Det var her Biehl kom ind i billedet. Biehl rådede nemlig takket være sit føromtalte netværk og en fabelagtig hukommelse over en fond af viden om den seneste generations centrale aktører og begivenheder i kongehuset og staten. Den slags havde hun ofte talt med Bülow om, og nu nedfældede hun sin viden i en række lange breve stilet til ham. Formen lyder personlig og uhistorisk, men dengang var brevgenren bredere, og der er ikke meget privat i brevene. Faktisk kalder hun ved en lejlighed brevene præcis det, de er, nemlig “et Udkast til den nyere Danske Historie”.6 Biehl begyndte i februar 1784 med at skildre Christian VI, altså kronprinsens oldefar, der regerede 1730-46, fortsatte med Frederik V (r. 1746-66) og Christian VII (r. 1766-) og endte to måneder senere med Struensees fald i 1772. Efterfølgende, i sommeren 1784, skrev hun også om Frederik IV (r. 1699-1730), altså kronprinsens tipoldefar, og i det følgende efterår og vinteren et par supplerende breve om Christian VII. Dette “Udkast til den nyere Danske Historie” er som sagt stilet til Bülow, men der er al mulig grund til at antage, at man bag Bülow skal se en anden intenderet læser, nemlig kronprins Frederik. Det var jo ham, der havde brug for at få en samlet fremstilling af det stof, Bülow allerede kendte det meste af i forvejen, men ikke 6 Alenius: Brev til eftertiden; Biehl: ’Historiske Breve’, 184.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03