EN FORTIDSHISTORIKER OG EN SAMTIDSHISTORIKER LUDVIG HOLBERG OG CHARLOTTA DOROTHEA BIEHL  SEBASTIAN OLDEN?JØRGENSEN At forstå og værdsætte en fortidig tekst eller et forfatterskab er ikke mindst at sætte det ind i den rette genremæssige kontekst. Dette gælder litteraturhistorisk, men egentlig også for historiogra?ien. Historiogra?i er ganske vist ofte blevet bedrevet som en slags faghistorisk genealogi, hvor hovedsporet frem mod den moderne historievidenskab er blevet trukket op med udpegning af passende milepæle, frontløbere og klassikere. Det medfører uvægerligt en teleologisk struktur med alt, hvad det indebærer af overskuelighed og blinde vinkler. Det logiske alternativ til genealogien er at skrive historiogra?i som en slags faghistorisk litteraturhistorie, hvor fortidens historikere ikke alle marcherer fremad (nogle mere hurtigt end andre), men hvor de udfolder sig inden for et rum de?ineret af genrekonventioner og kulturel praksis (nogle mere heldigt end andre). Et moderne eksempel på den genealogiske tilgang kunne være den amerikanske lærebog From Herodotus to H-Net af Jeremy D. Popkin (2016), der f.eks. pænt giver fortidens historikere karakter efter, om de nu husker at inkludere kvinders erfaringer eller re?lekterer over racespørgsmål. Et udpræget dansk eksempel på det samme er de to historiogra?iske klassikere, Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800 (1931) og Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede (1943) af Ellen Jørgensen (1877-1948), der måler alt med Erslev-generationens historievidenskabelige alen. Et yderst læseværdigt eksempel på den litteraturhistoriske tilgang kunne derimod være A History of Histories: Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century (2008) af den britiske idehistoriker John Burrow, der aldrig glemmer at behandle de historiske værker som tekster, der skal læses og nydes. I det følgende skal der gøres et forsøg på at lade denne anden, mere litteraturhistoriske tilgang kaste lys over et par centrale skikkelser i den dansk historiogra?i i 1700-tallet, nemlig den velkendte dansk-norske forfatter Ludvig Holberg (1684-1754) og den lidt senere og som historiker noget oversete danske forfatter Charlotta Dorothea Biehl (1731-88). Det er to skikkelser, der ikke tidligere er bragt historiogra?isk i forbindelse med hinanden, for traditionelt er Holberg altid blevet sammenlignet med sin jævnaldrende kollega, professor Hans Gram (1685-1748), der fra 1730 tillige var kongelig arkivsekretær og bibliotekar (dvs.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03