45 ARVEN FRA WHITE Nuvel, den vigtigste arv, vi modtager fra White, er ikke den politisk-aktivistiske, men den akademiske. Det er redskaberne – og den mentale indstilling – til at gennemføre systematiske, kritiske, men samtidig fair og ligevægtige læsninger af ældre og nyere værker. Det er den skærpede forståelse af sammenhængen mellem historieskrivning og politik. Og det er besindelsen på, at historie med fordel kan åbne sig sig mod andre fag. Det er symptomatisk, at en økonom, Thomas Piketty, vidt og bredt fortæller om, hvor stor faglig nytte man kan drage af at læse Jane Austen.48 Historikere som ?lest nærer mistillid til ?iktive repræsentationers troværdighed og binder nødigt an med at bruge dem som kildemateriale. Endelig er der betydningen af teori for historiefaget. White anses af mange for den vigtigste faghistorisk funderede teoretiker i anden halvdel af det 20. århundrede, men æren herved devalueres, hvis teori – teori i almindelighed, kritisk teori og historieteori – på fagets institutioner, blandt personerne ansat der, og i undervisningen regnes for uvæsentlig eller ligefrem skadelig. Er det sådan det forholder sig? Næppe helt , men måske lidt . Tre amerikanske historikere har i et nyligt manifest udfordret den sløve empirisme, teori?jendtlighed og autoritetstro, de mener at se overalt.49 Manifestet er noget manieret, det kan man ikke komme udenom, men tankevækkende alligevel. Forfatterne kommer ind på adskillige temaer relateret til Hayden Whites værk. Set i tilknytning til hans bortgang i marts måned i år er det opmuntrende, at debatten fortsætter. LITTERATUR Trykte kilder Bange, Oliver og Poul Villaume: ’Introduction’. I Oliver Bange og Poul Villaume (red.): The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe, 1950s-1980s, Budapest: Central European University Press, 2017. Bauer, Yehuda: Rethinking the Holocaust, New Haven, CT: Yale University Press, 2001. Best, Stephen og Sharon Marcus: ’Surface Reading: An Introduction’, Representations 108 (1), 2009, 1-21. Burø, Thomas og Jakob Egholm Feldt: ’Den jødiske tøsedreng – Eksegese over Daniel Boyarin: Unheroic Conduct. The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man (1997)’, Kvinder, Køn & Forskning 1-2, 2008, 71-80. Christiansen, Palle Ove: ’Forståelsen af det anderledes. Om Carlo Ginzburg og mikrohistorie’, Historisk Tidsskrift 101 (1), 2001, 111-145. Chorell, Torbjörn Gustafsson: ’Humanism, relativism och tolerans. Hayden Whites samtal med Roger Chartier’, Historisk Tidskrift 124 (3), 2003, 373-390. Chorell, Torbjörn Gustafsson: ’The Practical Past and Related Issues. An Interview with Hayden White’, Scandia 82 (1), 2016, 107-116. Domańska, Ewa: Encounters: Philosophy of History After Postmodernism, Charlottesville, VI: University of Virginia Press, 1998. Fletcher, Angus (red.): The Literature of Fact, New York: Colombia University Press, 1976. 48 Piketty: Capital, 2. 49 Kleinberg, Scott og Wilder: ’Theses on History and Theory’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03