44 lyserende og det aktivistiske. Med få undtagelser skrev han ikke selv ”rigtig” historie, men arbejdede på at forstå, hvad historieskrivning er, ikke ideelt og normativt, men som det faktisk foregår. Men noget nagede i resultatet. En historiogra?isk cyklus havde, som kort berørt tidligere i dette essay, tendens til at ende i tropen ironi: liberal, men med mangel på oprigtigt engagement og kun produktiv ved at blotlægge den bias, der følger med andre grundtroper, det være sig den anarkistiske metafor, den radikale metonymi eller den konservative synekdoke. White drømte om, at indsigten i historieskrivningens relative natur ville fremme en transcendering af ironien til fordel for et dybere engagement, i overensstemmelse med den enkeltes moralske og æstetiske ståsted, altså en styrkelse og tydeliggørelse af den eksistentielle og politiske dimension.43 Som eksemplet med israelerne og palæstinenserne indikerer, så White positivt på historie som et middel til myndiggørelse: En given nations eller gruppes savn af en egen historie, fortalt med deres egen røst og ud fra egne værdier, kunne i hans øjne udnyttes af de herskende og privilegerede, som er rige på en egen historie, til at udbygge og konsolidere deres position.44 Standpunktet danner et aktivistisk kontrapunkt til ironien. White var politisk progressiv, hvilket han i 1972 på navnkundig vis demonstrerede i praksis ved ene mand at lægge sag an mod politiet for at krænke ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og privatlivets fred. Politiet havde indledt en praksis med at indskrive undercover-politifolk ved UCLA for at indsamle efterretninger. Californiens højesteret dømte i 1975 til fordel for White.45 I nogle af sine senere skrifter og udtalelser indledte White et bredere opgør med konventionel akademisk historieskrivnings nytteværdi, idet han slog til lyd for en praksisorienteret historiebrug med fokus på den nære fortid og almindelige menneskers liv, næret af disses erindring, fantasi og drømme. Sigtet med denne form for historie skulle være at opbygge identitet og handlingsberedskab. White foretog tilsyneladende et tilbagetog fra sit gamle ideal om at analysere og forstå historieskrivningen, som den faktisk er, ikke hvordan man ville ønske den var. Markeringen antyder tilnærmelse til segregeret identitetspolitik og politisk voluntarisme, en tilnærmelse, som er så meget desto mere påfaldende, fordi han også udtalte sig pessimistisk om elitekulturens tilbagegang og den akademiske mainstream-histories irrelevans.46 Historie som institution og profession var tilsyneladende ikke i Whites øjne egnet til at fungere som offentlighedens vågne øje og uof?icielle gatekeeper ved kritisk at intervenere over for etisk, politisk eller blot faktuelt problematisk omgang med fortiden,47 et kontroversielt standpunkt i lyset af den aktuelle udvikling i mediebilledet og det politiske liv. 43 White: Metahistory, 434. 44 White: ’Postmodernism and Textual Anxieties’, 314. 45 The New York Times 9.3.2018, Neil Genzlinger: ”Hayden White”. 46 Chorell: ’The Practical Past’, 110, 114-115. 47 White: ’The Public Relevance’, 335.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03