41 analysemodel ikke formår at indfange samtlige retoriske særtræk og nuancer i et historisk værk. Modellen vil i mange tilfælde være et heuristisk værktøj, ikke en samlet nøgle. Der skal være tale om indholdsmæssigt og stilistisk signi?ikante, indbyrdes modstridende værker, for at det giver mening at rulle hele det svært håndterlige begrebsapparat ud. DEN TEORETISKE SPEKULATIONS PRAGMATISKE VÆRDI Vedrørende det centrale teorielement, troperne, er problemet, populært sagt, at de i den funktion, White tillægger dem, er strukturerende, men i sig selv uhåndgribelige ’overtroper’ (master tropes). I det levende sprog, som alle forstår, er en trope manifest, idet den kan citeres i form af nogle få ord eller linjer. Enhver kan blive grebet af billedsprog i poesi og prosa: Tropens eksistens står klart ved dens øjeblikkelige virkning. At dette vitale element i det semiotiske system også danner kerne i så sammensat et sprogligt fænomen som en narrativt formet samfundsfremstilling, er et postulat. Hvis det er en spekulativ konstruktion, som ikke lader sig refutere, falder den uden for videnskabens domæne, lyder det kendte fallibilistiske argument. Selv da kan man vel indrømme, at det tropologiske niveau i Whites forståelse af historiogra?ien er en bemærkelsesværdig allegori som bidrager til at syntetisere analysen.33 Ydermere: Hvis man accepterer Whites empiriske analyse og de begreber, den bygger på, accepterer man også behovet for at forklare, hvilken egentlig årsagsmæssig faktor, der driver genereringen af historiske narrativer på en måde, så de og deres typiske indbyrdes variation får gennemgående træk. Uden nogen nærliggende mulighed for at beskrive mekanikken præcist kan det virke rimeligt at bruge troperne som pladsholder i systemet. Inden for rammen af en kommunikationsmodel kan det udtrykkes sådan, at tropen er koden, som eksisterer før kodningen (affattelsen), før afsendelsen (mediet) og før modtagelsen (læsningen) af budskabet. Læsningens konceptuelle produkt er tilsvarende resultatet af en afkodning. Hverken afsender eller modtager behøver at besidde formel, re?lekterende viden om hverken koden eller processen, lige så lidt som man behøver at beherske formel grammatik for at kunne tale. Men jo bedre modtageren kender koden og kan anvende den ved læsningen, desto bedre bliver tilegnelsen, specielt med henblik på at gennemskue og kritisere værket. DYBDE OG OVERFLADE En tredje kritik lyder, at en analyse, der i så høj grad som Whites handler om udtrykket, får et drømmeagtigt og uvirkeligt, skær ved at nedtone indholdet. Alternativet er ikke at læse og tolke ad hoc, men at ?inde en anden måde at generalisere og systematisere på i den retoriske metaanalyse. Alternativet kan være at gå fra 33 Pomper: ’Typologies and Cycles’, 31-32.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03