39 ter, der skal indgå i det fortalte univers og sammenføjes ved hjælp af plot, argument og værdisæt. Her er troperne ikke ex post facto-sammenfatninger af allerede skrevne, håndgribeligt forekommende historier, men tværtimod forud givne kerner, basisfortællinger overleveret gennem den menneskelige civilisations historie som del af det naturlige sprog. I moderne historiogra?i sætter skiftende historikere kød på skelettet i form af ordnede data, fremadskridende begivenheder og ydre kommentar, sådan at hver historie bliver unik og kompleks trods det simple fælles udgangspunkt. Forskelle i, hvilken trope der anvendes, kan også markere dialoger og kontroverser i historiogra?iens fremadskridende udvikling, dvs. en bunden kronologi mere end tilfældige valg.29 Tropens kulturelle universalitet ses af, at den også virker på modtagersiden, idet læseren kan benytte den til a?kodning af historien. Stilles man som uhildet læser – dvs. ubundet af kendskab til historiogra?iske skoler – over for f.eks. Poul Villaumes og Bent Jensens fortolkninger af Den Kolde Krig, hverken kan eller vil man forsøge at pille dem fra hinanden i enkelte komponenter for at vurdere, hvor godt de harmonerer med “virkeligheden”. Virkeligheden kender man ikke – man forsøger at nærme og tilegne sig den gennem det narrative medie. Kendte man allerede virkelighedens elementer og sammenhænge, behøvede man ikke søge information om dem i historikernes sprogligt-litterære artefakter. Da disse leverer vidt forskellige budskaber, bruger man fortællingernes respektive tropologiske kerner til at skelne mellem dem og til at udpege den ene eller den anden fortolkning som mest dækkende og troværdig. Man vil med stor sandsynlighed foretrække enten Poul Villaumes metaforiske stil eller Bent Jensens metonymiske stil i forhold til det speci?ikke emne, Den Kolde Krig. Man tager stilling til den underliggende model snarere end til modellens udfoldelse i detaljen. Valget er foretaget, før man giver sig til at begrunde det ved at pege på synlige elementer i teksten. Kriteriet er politisk tilbøjelighed: Historie er en direkte politisk kampplads. Det er nok muligt at benytte historiske værker som en komfortabel referenceramme, hvor man, som man nu ?inder det opportunt, kan hente en form for faktuelt belæg for stillingtagen til aktuelle spørgsmål. Men løsrevet fra den samlede fremstillings budskab bliver det et ustabilt belæg. Også forestillingen om, at man neutralt, rent faktuelt kan “udrede” historien som helhed, for derefter at drøfte den politisk, rammes af dette argument. En sådan objektivisme er i sig selv et ideologisk konstrukt.30 RECEPTION OG KRITIK Whites virke var i højere grad teoretisk end empirisk, idet han efter sin analytiske tour de force i hovedværket, hvor teknikkens praktiske anvendelighed dokumenteres ved en række eksemplariske læsninger, har koncentreret sig om det 29 Mandelbaum: ’A Bedrock’, 1-29. 30 White: ’Postmodernism and Textual Anxieties’, 311-312.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03