34 Der er også i dette tilfælde en tydelig overensstemmelse mellem plotstrukturen og forklaringsmodellen, som nu er formistisk, dvs. bygger på, at de fortalte empiriske fænomener ikke lader sig reducere til et og samme princip, men er i det mindste semi-autonome, med en unik form. Eksempelvis er NATO-alliancen en central aktør, og Danmark var medlem, men landet var “allieret med forbehold”. Dette fremanalyseres ikke blot for fuldstændighedens skyld, men som en historie i sin egen ret, der på en gang spejler indrepolitiske forhold, strategiske sikkerhedsovervejelser i Danmark, og Danmarks potentialer i retning af at forme sin egen status inden for alliancens ramme. Den samlede tekst – historien om Den Kolde Krig – er bygget op som produkt af de mange enkeltscenarier og -processer, som i større eller mindre grad ligner hinanden. Netop ved deres kun begrænsede lighed refererer de til hinanden og skaber integritet i fortællingen. De er hverken tilfældige instanser af det samme fænomen eller én stor diffus sammenhæng. Blandt de mange historier bærer nogle en større vægt end andre, men det er ikke desto mindre vigtigt at kende så mange detaljer og nuancer som muligt for at etablere en robust forståelse af emnet. Med plotstruktur og forklaringsform således fastslået kan den tilhørende ideologi hos Poul Villaume betegnes som anarkistisk. Igen skal dette ikke forstås som en forankring i et fast politisk verdensbillede, men som et bestemt syn på menneskets politiske handlemuligheder og etos inden for rammen af det historiske forløb. Politik opfattes som et åbent rum, hvor mange forskellige handlemuligheder byder sig til. Der er konfrontation mellem lys og skygge, mellem gode kræfter og onde eller hæmmende kræfter. Det er muligt at agere på grundlag af egne værdisæt og kerneanskuelser og have held – eller det modsatte – til at nå sine mål.24 TROPERNE: TEORIENS KERNE Således virker Whites formalistisk-strukturalistiske analyseteknik, som udnytter, hvad der konkret er iagttageligt i historiogra?ien. Neden under denne er der en mere spekulativ orden i det tekstuelle univers, han opererer i, nemlig de såkaldte troper, som udgør kernen i karakteristikken af de grundlæggende historisk-narrative stilarter. Troper er former for billeddannelse, sproglige henvisningsformer, som indeholder en særlig litterær kvalitet. De kaldes også stil?igurer. For ikke at gøre eksempli?iceringen for teknisk og begrebstynget skal der af de ?ire essentielle troper, som White opererede med, foreløbig kun nævnes de to, som er umiddelbart relevante. Den toneangivende trope i Poul Villaumes koldkrigshistorie er metaforen, den billeddannelse, som illustrerer et fænomen ved hjælp af dets lighed med andre fænomener, en lighed, som vel at mærke aldrig er identitet og ej heller indebærer det ene fænomens underordnelse under det andet. Metaforens kommunikative 24 Jf. Villaume: Allieret med forbehold, 855-866; Bange og Villaume: ’Introduction’, 4-8; Villaume: ’Vesten tager fejl’, 34-39.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03